Μενού Κλείσιμο

Διπλωματικές Εργασίες του Π.Μ.Σ. «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Α/Α Τίτλος Φοιτητής/τρια Έτος
1 Καλλιέργεια και αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης μπροστά από τον φακό Ε. Ανδρεάδου 2016
2 Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα, μέσω της ενδυνάμωσης της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης Θ. Νεραντζάκη 2016
3 Ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος του σύγχρονου μουσείου σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης: διερεύνηση των απόψεων των μουσειοπαιδαγωγών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Α. Μπάη 2016
4 Συγκριτική εξέταση των ανθολογίων και των εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού (1987-2006) ως προς τις έμφυλες αναπαραστάσεις: μια διερεύνηση σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις στα ΑΠΣ (1999-2011) Μ. Αργυρίου 2016
5 Ψυχικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς βρεφών, νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας Α. Κοσμίδου 2016
6 Επιλεκτική αλαλία στο σχολείο. Σχέσεις και αντιλήψεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο: μία μελέτη περίπτωσης Φ. Μοκαΐτη 2016
7 Η προσέγγιση της ετερότητας μέσα από ελληνικά νεοτερικά λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά: στο δρόμο για τον κριτικό γραμματισμό Σ. Καπούτση 2016
8 Σχεδιασμός, δημιουργία και πιλοτική χορήγηση ενός ψηφιακού εργαλείου εκτίμησης του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας Δ. Καραπατσούδη 2016
9 Προγράμματα Ζ.Ε.Π. σε σχολεία της Αλεξανδρούπολης: αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών, μειονοτικών μαθητών και μειονοτικών γονέων Φ. Κωνσταντίνου 2016
10 Ελληνόγλωσσες προσευχές μουσουλμάνων της Ρόδου: ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών Α. Καραγιάννη 2016
11 Αναπαραστάσεις των έμφυλων ρόλων στα εγχειρίδια της «Γλώσσας» του δημοτικού σχολείου: μια κριτική επισκόπηση Γ. Μουσουρίδου 2016
12 Επιπολιτισμός και σχολείο στους μετανάστες μιάμιση γενιάς: Μια συμβολή της ανάλυσης λόγου στην θεωρία περί επιπολιτισμού Α. Γκορρέα 2016
13 Παιγνιοθήκες, χώροι μάθησης και ψυχαγωγίας: η περίπτωση των παιγνιοθηκών στην Ελλάδα Μ. Χατζημιχαήλ 2017
14 Κριτικός γραμματισμός και διαφήμιση: μια διδακτική πρόταση για μαθητές Ε΄ δημοτικού Ε. Ιωάννου 2017
15 Οι αφηγηματικές δεξιότητες των μαθητών στo δημοτικό: ανάλυση γραπτών αφηγήσεων μαθητών Δ’ & Ε’ τάξης με το μοντέλο του Labov Δ. Σαρβανίδου 2017
16 Αναλυτικά προγράμματα δημοτικού και γλωσσική διδασκαλία: μία συγκριτική μελέτη (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία) Α. Ξενικάκη 2017
17 Η κατασκευή του κοινωνικού φύλου στο παιδικό παιχνίδι. Μια εθνογραφική μελέτη σε χώρους παιχνιδιού στην περιοχή της Δράμας Μ. Μαυρίδου 2017
18 Οπτικοακουστικός γραμματισμός και διαπολιτισμική εκπαίδευση: προωθώντας την κατανόηση του άλλου μέσα από παρεμβάσεις οπτικοακουστικού γραμματισμού Θ. Κυριακίδου 2017
19 Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας σε μουσείο Ν. Ακίδου 2017
20 Η Ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας: ανιχνεύοντας πολιτισμικές ταυτότητες στη λογοτεχνία Σ. Δεληρόκα 2017
21 Η εικόνα του ξένου στα ανθολόγια του δημοτικού (1987-2006): συγκριτική εξέταση σε σχέση με τις αλλαγές στα Α.Π.Σ. Ε. Στούρου 2017
22 Η εφαρμογή των ΤΠΕ (ηλεκτρονική μάθηση) στην προσχολική εκπαίδευση. Η αξιοποίησή τους μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη Ε. Παναγιωτίδου 2017
23 Σχεδιασμός, δημιουργία, αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το μουσείο, με την εμπλοκή μαθητών: η περίπτωση του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου Ζ. Μιλτσακάκη 2017
24 Συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης Μ. Παπαθανασίου 2017
25 Αντιλήψεις για την εκπαίδευση: η περίπτωση των υπό μετανάστευση στη Γερμανία γονέων Α. Καραθανάσης 2017
26 Η κατασκευή της μουσουλμανικής μειονότητας στο λόγο των πλειονοτικών εκπαιδευτικών της Θράκης Μ. Παπανικολάου 2017
27 Πολιτισμός, πολιτική των συνόρων και εκπαίδευση: Ο λόγος των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την εκπαίδευση πληθυσμών που βρίσκονται σε καταστάσεις διέλευσης συνόρων (transit migration) στην Ελλάδα του 2018 Β. Αραμπατζή 2018
28 Διερευνώντας την εθνική ταυτότητα μέσα από το διαδίκτυο. Συγκριτική μελέτη του περιεχομένου τριών ιστοσελίδων Π.-Μ. Βασιλείου 2018
29 Απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση Χ. Βρίζα 2018
30 Ταυτοτικές αναζητήσεις μιας αρβανίτικης κοινότητας στη Θράκη. Η περίπτωση της Παραδημής Θ. Γκιοβρέκη 2018
31 Η επίδραση των αναγνωστικών εμπειριών από το οικογενειακό περιβάλλον στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών νηπιακής ηλικίας Ε. Γρηγορίου 2018
32 Οι εθνικές και θρησκευτικές διαστάσεις του εορτασμού της 25ης Μαρτίου σε νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης Ε. Ιωάννου 2018
33 Διδακτικές στρατηγικές νηπιαγωγού σε εξατομικευμένες δυαδικές καταστάσεις μάθησης στο πλαίσιο άτυπης εκπαίδευσης Μ. Λιούνη 2018
34 Η γλωσσική και εκπαιδευτική ένταξη αλλόγλωσσων πληθυσμών στο Ελληνικό Κράτος: Η περίπτωση των Τουρκόφωνων χριστιανών από την Καππαδοκία στους Ασκητές Ν. Ροδόπης Μ. Μανάκα 2018
35 Διερευνώντας τις διαπολιτισμικές πρακτικές σε ένα περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης δίγλωσσων μαθητών. Η περίπτωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ). Ζ. Μεμέτ-Εμίν 2018
36 Σχολική πειθαρχία και ποινές: η πρόσληψή τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μια μελέτη περίπτωσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χ. Μπέντης 2018
37 Υποστηρικτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές δασκάλας χορού κατά τη διαδικασία εκμάθησης συλλογικών παραδοσιακών χορών σε άτυπο περιβάλλον μάθησης σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας Β. Ξανθοπούλου 2018
38 Ταυτότητες και ετερότητα για τους σημερινούς πρόσφυγες Πόντιους του ’22: Οι πρόσφυγες του Πόντου απέναντι στην εισαγωγή των σημερινών προσφυγόπουλων στο ελληνικό τυπικό σχολικό σύστημα Ι. Οταπασίδου 2018
39 Οι ακαδημαϊκές επιλογές των τελειόφοιτων μαθητών στην Ελλάδα της κρίσης: Η κατασκευή του κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου σε σχέση με την ακαδημαϊκή πορεία Ε. Συμεωνίδου 2018
40 Ένα εργαστήριο ελεύθερου χρόνου για εφήβους, με σκοπό τη δημιουργία μιας pop up performance, στα πλαίσια μιας μουσειοπαιδαγωγικής εφαρμογής στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Β. Σωκράτους 2018
41 Σεξουαλική Αγωγή και παιδιά προσχολικής ηλικίας: Αντιλήψεις και στάσεις γονέων Σ. Τσεσμελή 2018
42 Η εφαρμογή της τεχνικής Group Investigation στο μάθημα της Ιστορίας στην Στ’ τάξη του Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης. Μ.-Ε. Χατζηαναστασίου 2018
43 «Πόσο διαπολιτισμικό είναι ένα διαπολιτισμικό σχολείο;» Mια εθνογραφική μελέτη των Διαπολιτισμικών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ροδόπης Χ. Χατζημπέη 2018
44 Η ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας Α. Αγγελοπούλου 2019
45 Ο ισλαμικός φεμινισμός στα Δυτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ενδεικτικές αναφορές από άρθρα των: New York Times, The Guardian, Le Monde Diplomatique, BBC, Time. Κ. Ιλεμόσογλου 2019
46 Όψεις του ‘εθνικού εαυτού’ και του ‘εθνικού άλλου’ σε δύο έργα της Πηνελόπης Δέλτα : «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου» και «Στα μυστικά του Βάλτου» Κ. Τζιβάρα 2019
47 Εκπαιδευτικές προσδοκίες ασυνόδευτων ανηλίκων: μια συλλογική μελέτη περίπτωσης ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα Χ. Αλβανού 2019
48 Σχεδιασμός, εφαρμογή και κατηγοριοποίηση περιεχομένων Κινητικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο ως προς την αξία τους σε σχέση με τη Φυσική Δραστηριότητα Ε. Καμαργάκη 2019
49 Ιστορική πορεία και μετασχηματισμός εθνικής ταυτότητας των Ποντίων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα των εγκατεστημένων μετά το 1988/89 στην Αλεξανδρούπολη Ποντίων. Ε. Τσαχιρίδου 2019
50 Ενδοομαδική εύνοια σε παιδιά του ελληνικού νηπιαγωγείου Α. Χατζηγεωργίου 2020
51 «Ρομά» ή «Μουσουλμανάκια»; Θεωρήσεις μειονοτικών νηπίων και παιδαγωγικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία της Θράκης Α. Κατσανεβάκη 2020
52 Το μάθημα των Θρησκευτικών στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου από το 1974 ως το 2018. Περιεχόμενα, σκοποί και μέθοδοι διδασκαλίας. Δ. Μπάλκογλου 2020
53 Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Συνέχεια ή ασυνέχεια; Οι αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων. Μια μελέτη περίπτωσης. Σ. Καλλιτσαρη 2020
54 Παιδική λογοτεχνία και ετερότητα: διαπολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, πρώτης σχολικής ηλικίας, για την προσφυγιά και την μετανάστευση. Ι. Κοέντα 2020
55 Σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-παιδιού, φυσικές δραστηριότητες και κινητική επιδεξιότητα στην προσχολική ηλικία. Μ. Μπαμπαλή 2020
56 Τα προσφυγόπουλα θα πάνε με χαρά…Σχολικό περιβάλλον και πρόσφυγες μαθητές: Το διακύβευμα ενός διαπολιτισμικού (;) εγχειρήματος. Γ. Πιστάλκας 2020
57 Η εκπαίδευση στην ιδεολογία του αναρχισμού Α. Γκαράνη 2021
58 Στρατηγικές ανάγνωσης για αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ανοικτών Διδακτικών Πόρων Γ. Γκιριτζιώτη 2021
59 Η Μουσική ως μέσο αντιμετώπισης του παιδικού φόβου Α. Καφετζή 2021
60 Αποκωδικοποιώντας έμφυλα στερεότυπα μέσα στα κόμικς: Ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την αξιοποίηση των ιστοριών του Αστερίξ Ν. Μαρτίνη 2021
61 Η συσχέτιση της διγλωσσίας με τις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού στην προσχολική και σχολική ηλικία Φ. Παπαδοπούλου 2021
62 Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του Νηπιαγωγείου: η περίπτωση της σχολικής γιορτής με τη χρήση του μοντέλου Lesson Study και την εφαρμογή του Σχεδίου Εκπαιδευτικής Δράσης (Project) Δ. Σαμουρκασίδου 2021
63 Ο επιπολιτισμός και η πολιτισμική προσαρμογή στο λόγο εργαζομένων σε μια Μ.Κ.Ο για ασυνόδευτα ανήλικα Ε. Ζαρμακούπη 2021
64 H εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος από τον 19ο στον 20ο αιώνα: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η «ανάγνωση» του ζητήματος μέσα από τις στήλες της εφημερίδας «Μακεδονία» Σ. Ξυλούδης 2021
65 Το λαϊκό παραμύθι ως εκπαιδευτική πρακτική Κ. Γαλούση 2021
66 Διαμεσικές αφηγήσεις και Παιδική Λογοτεχνία Ε. Καρακιουλάχη 2021
67 Στερεοτυποποίηση και ταυτότητα στον λόγο εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθητές Ρομά στον Δενδροπόταμο Ι. Καρακουλακίδου 2021
68 Ναζισμός και Ολοκαύτωμα Σ. Τατσώνας 2021
69 Ανάλυση μεταλόγου στα γραπτά ακαδημαϊκά κείμενα σπουδαστών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης Ι. Γιώτη 2022
70 Εναλλακτικές απεικονίσεις θηλυκότητας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία για μικρές ηλικίες Μ. Λαζάρου 2022
71 Απόψεις πλειονοτικών εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Ξάνθης για την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας και της κοινοτικής κουλτούρας των μειονοτικών μαθητών στο πλαίσιο των δημόσιων δημοτικών σχολείων Λ. Χαλιαμακίδου 2022