Μενού Κλείσιμο

Διοίκηση

Πρόεδρος: Γεώργιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου: Αντώνιος Σαπουντζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Θητεία έως 31/8/2024