Μενού Κλείσιμο

Διοίκηση

Πρόεδρος: Δημήτριος Πρέντζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου: Γεώργιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Θητεία έως 31/8/2022