Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών ιδρύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Π.Η. (225/26-01-2011) και της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών επιδιώκει να συμβάλλει στον στοχασμό και τη δράση των μελλοντικών – αλλά και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών – σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική πράξη – σε τυπικό και άτυπο πλαίσιο – προτείνοντας ερευνητικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, στην υλοποίηση των οποίων επιδιώκει τη συμμετοχή τους, και συνδράμοντας στη διάχυση των αποτελεσμάτων τους.

Ώρες και ημέρες λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης του εργαστηρίου κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-22

 

Διεύθυνση Εργαστηρίου:

Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ: Γιόλα Αθανασίου

 

 Επικοινωνία

Μαρία Μουμουλίδου

Τηλέφωνο γραφείου: 25510-30054

Email: mmaria@psed.duth.gr

 

Γιόλα Αθανασίου

Τηλέφωνο γραφείου: 25510-30005

Email: gathanas@psed.duth.gr

 

Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 25510-30119

Ιστότοπος Εργαστηρίου: http://epeep.psed.duth.gr/