Μενού Κλείσιμο

Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος

Φωτογραφία του Νέου Κτιρίου της Σχολής Επιστημών Αγωγής
Φωτογραφία του Νέου Κτιρίου της Σχολής Επιστημών Αγωγής

Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το 1987. Η αρχική του ονομασία ήταν Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Το 1992 έγινε αυτοδύναμο Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 1998 εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Αγωγής μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το 2002 μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.

 

Στα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσή του αναπτύχθηκε ως ένα επιστημονικά αξιόπιστο Πανεπιστημιακό Τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, με σαφή προσανατολισμό στις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό έχει προετοιμάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας που μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια παιδαγωγικό και ερευνητικό έργο.

Συνοπτική Παρουσίαση Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – ΔΠΘ

 

 

Φοιτητές του ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ μιλούν για τις εμπειρίες τους στο πρόγραμμα Erasmus+

 

Ενημέρωση για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά κ Γαλλικά) που διδάσκονται στο ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ

 

Τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας “Κιβωτός Ονείρων” μιλούν για τις εμπειρίες τους μέσα στην ομάδα.

 

Χρονολογική – Ιστορική αναδρομή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Αλεξανδρούπολη