Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ιωάννα Κοέντα, 2020)

Παιδική λογοτεχνία και ετερότητα: διαπολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, πρώτης σχολικής ηλικίας, για την προσφυγιά και την μετανάστευση.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ιωάννα Κοέντα

 

Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια η προσφυγική κρίση και η μετανάστευση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το γεγονός αυτό απασχολεί την Ελληνική κοινωνία και δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Όλο και περισσότερα βιβλία για παιδιά γράφονται προσπαθώντας να προσεγγίσουν το θέμα αυτό. Μέσα από τα υπό ανάλυση βιβλία που επιλέχθηκαν ως δείγμα της έρευνας μου εντόπισα καταρχάς τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις της ετερότητας που εγγράφονται σε αυτά, τόσο μέσα από το κείμενο όσο και μέσα από τις εικόνες τους. Δεύτερον, μέσα από την ανάλυση των βιβλίων εντόπισα τα κοινωνιολογικά μοντέλα προσέγγισης της ετερότητας με τα οποία το κάθε υπό ανάλυση βιβλίο συμπορεύεται και εντάσσεται ανάλογα με τα μηνύματα που μεταφέρει. Για τους παραπάνω σκοπούς επιλέχθηκαν δέκα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων που κυκλοφόρησαν την τελευταίας δεκαετίας. Η ανάλυση των βιβλίων θα μας δώσει μια εικόνα για τις νέες τάσεις στην ιδεολογική προσέγγιση που υιοθετούν οι συγγραφείς απέναντι σε ένα τόσο επίκαιρο θέμα όπως η προσφυγιά και η μετανάστευση.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Θεοδώρου, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: παιδική λογοτεχνία, ιδεολογία, εικόνες, μοντέλα, προσεγγίσεις
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.