Μενού Κλείσιμο

Δράσεις: ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» 

 

Επιστημονικές Δράσεις

 

  • Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» με θέμα: “Lesson Study: International Practices in Preschool and Primary Education”. Αλεξανδρούπολη, 8 Νοεμβρίου 2019. (Πρόγραμμα)
  • Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Ποιητική της Μάθησης για το Παιδί – Σχολικός Αναγκασμός ή Ελεύθερο Παιχνίδι». Αλεξανδρούπολη, 12-13 Μαΐου 2018. (Πρόγραμμα)
  • Επιστημονική Ημερίδα ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: “Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: τρόποι για να δούμε, τρόποι για να δράσουμε“, Αλεξανδρούπολη 28 Απριλίου 2018. (Αφίσα/ Πρόγραμμα)
  • Ημερίδα Παρουσίασης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος και Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα», Αλεξανδρούπολη, 24 Ιουνίου 2017. (Πρόγραμμα)
  • Επιστημονική Διημερίδα: «Η εκπαίδευση παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα: σκέψεις και δράσεις», Αλεξανδρούπολη, 26-27 Μαΐου 2017. (Αφίσα Ημερίδας, Πρόγραμμα, Πρόσκληση)
  • Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» με θέμα: “Lesson Study: a scientific meeting for exchanging views and exploring the model across Europe”. Αλεξανδρούπολη, 7-8 Μαρτίου 2017. (Αφίσα / Πρόγραμμα)
  • Ημερίδα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα», Αλεξανδρούπολη, 5 Ιουνίου 2016. (Πρόγραμμα)
  • Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων». Αλεξανδρούπολη, 20-21 Μαΐου 2016. (Αφίσα / Πρόγραμμα)

Εκπαιδευτικές Δράσεις

  • Στις 5 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο της Ημερίδας Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» το θεατρικό εργαστήρι Επί σκηνής παρουσίασε το θεατρικό έργο του Daniel Jackson «Η ρομαντική μου ιστορία» στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή και ώρα 20:00 (αφίσα).