Μενού Κλείσιμο

Δράσεις του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα δράσεων στη διοργάνωση των οποίων συμμετείχαν/συμμετέχουν τα μέλη του Εργαστηρίου.

 

Ερευνητικό έργο που εδράζεται στο εργαστήριο (2012-)

Α. Σαπουντζής:

 1. Μάρτιος 2012- Ιούνιος 2015: «Κοινωνικο-επιστημονικά Κείμενα και Καθημερινός Λόγος για την Ταυτότητα και τη Μετανάστευση» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Σαπουντής. Δικαιούχος του Ερευνητικού Προγράμματος είναι η κ. Μαρία Ξενιτίδου. Η έρευνα αυτή εξετάζει πως γηγενείς Έλληνες και μετανάστες στην Ελλάδα μιλούν για την ταυτότητα τους. Η έρευνα διεξάγεται με ατομικές συνεντεύξεις με γηγενείς αλλά και με μετανάστες.
 2. Φεβρουάριος 2012- Μάρτιος 2016: «Μη επιστημονικοί και κοινωνικο-επιστημονικοί λόγοι πάνω στην ταυτότητα, τη μετανάστευση και τη πολιτοφροσύνη» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων «Marie Curie». Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Σαπουντζής. Δικαιούχος του Ερευνητικού προγράμματος είναι η κ. Μαρία Ξενιτίδου. Η έρευνα αυτή εξετάζει πως γηγενείς Έλληνες και μετανάστες στην Ελλάδα μιλούν για την ταυτότητα τους σε σχέση με τη μετανάστευση και την ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τη σχέση επιστημονικών κειμένων με τον καθημερινό λόγο των ανθρώπων. Ή έρευνα διεξάγεται με ομάδες εστίασης που απαρτίζονται από αμιγείς ομάδες γηγενών και αμιγείς ομάδες μεταναστών.
 3. Ιούλιος 2014-Οκτώβριος 2018: «Μη επιστημονικοί και κοινωνικο-επιστημονικοί λόγοι πάνω στην ταυτότητα, τη μετανάστευση και τη πολιτοφροσύνη (Matching funds)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων «Marie Curie». Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Σαπουντζής. Το έργο αυτό αποτελεί εθνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο Marie Curie. Στόχος του είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω έργου, καθώς και η ανάπτυξη μιας βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων, αλλά και μιας βάσης δεδομένων με ερευνητικά αρχεία και δεδομένα του προγράμματος.

 

Ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν μέλη του εργαστηρίου (2012-)

Απρίλιος 2016-Οκτώμβριος 2017: ερευνητικό πρόγραμμα «Mobility and citizenship in turbulent space and times: categories, affordances and prospects» ως co-applicant. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “BA/Leverhulme small grants research” και έχει έδρα το Πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Α. Καρούσου:

 1. Ιανουάριος 2012 – Ιούνιος 2015. Ερευνητικό έργο: «Στάθμιση της Κλίμακας Strategy Inventory for Language Learning (S.I.L.L.) με σκοπό τον προσδιορισμό του προφίλ στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης ξένης γλώσσας για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Φιλολογίας. Χρηματοδότηση: Ερευνητικό Πρόγραμμα ‘ΘΑΛΗΣ’. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ (ΕΣΠΑ).
 2. Σεπτέμβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2018. Ερευνητικό έργο : «Evaluation and trajectories of communication and language development until the age of 4: a multifunctional and integrative approach». Σχολή Ψυχολογίας, Universidad Autónoma de Madrid. Χρηματοδότηση: Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Δ/ση Επιστημονικής Έρευνας, Πρόγραμμα PSI2013-44250-P.
 3. Νοέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2017. Ερευνητικό έργο: «Pupillary measures of the processing cost in auditory novel word retention». Πανεπιστήμιο Complutense Μαδρίτης, Χρηματοδότηση: Programa Santander–UCM: PR26/16-20340, tipo A.

 

Συνέδρια και Συμπόσια

 1. 1ο Συμπόσιο Αξιοποίησης της Έρευνας με θέμα «Γνωστική Ψυχολογία. Ερευνητικά Δεδομένα και Δυνατότητες Εφαρμογής στην Εκπαίδευση». Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1996.
 2. 2ο Συμπόσιο Αξιοποίησης της Έρευνας: Δημιουργική Σκέψη και η Καλλιέργειά της μέσω της Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 1998.
 3. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Ένας Αιώνας Επιστημονικής Ψυχολογίας: Έρευνα και Εφαρμογές». Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2001.
 4. Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, «Η Γνωστική Ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της Νόησης», Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2005.
 5. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη, 27-30 Μαΐου 2010 (συνδιοργάνωση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. με το Π.Τ.Δ.Ε.).
 6. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2013 (συνδιοργάνωση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. με το Π.Τ.Δ.Ε.).
 7. Συνέδριο: «Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολιτειότητα στη Σύγχρονη Ευρώπη». Αλεξανδρούπολη, 5 Δεκεμβρίου 2015.
 8. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017 (συνδιοργάνωση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. με το Π.Τ.Δ.Ε.).

 

Ημερίδες και Διημερίδες

 1. Διημερίδα: «Βία στο σχολικό περιβάλλον – Μορφές και σημασίες», Αλεξανδρούπολη, 10 και 11 Μαΐου 2008
 2. Ημερίδα «Ποιοτικές Μέθοδοι: Μελετώντας την Ταυτότητα και την Ετερότητα στο Λόγο». Αλεξανδρούπολη, 9 Μαΐου 2015.

 

Διδασκαλία
Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων της Σχολής Επιστημών Αγωγής και χρησιμοποιούν το υλικό του Εργαστηρίου για την υποστήριξη των μαθημάτων τους. Επίσης επιβλέπουν και έχουν επιβλέψει στο παρελθόν πλήθος πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, μέρος των οποίων έχει εκπονηθεί με την υλικοτεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου.

 

Συνεισφορά του Εργαστηρίου στην Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/ Φοιτητριών του ΤΕΕΠΗ
Το Εργαστήριο έχει συνεισφορά στην εκπόνηση πρακτικής άσκησης των φοιτητών/ φοιτητριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε χώρους όπως:

 • Νηπιαγωγεία που εδράζουν σε τυπικά σχολικά συγκροτήματα,
 • Νηπιαγωγεία που εδράζουν σε νοσοκομεία (Παιδο-ογκολογικό ΑΧΕΠΑ),
 • Παιδικό χωριό SOS Θράκης,
 • Τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΑΡΣΙΣ.

 

Διοργάνωση Σεμιναρίων, Εργαστηρίων και Ανοικτών Συζητήσεων

5 Μαΐου 2015 και 12 Μαΐου 2015. Διήμερο σεμινάριο/εργαστήριο κωδικοποίησης και ανάλυσης παιδικού λόγου, μέσω του προγράμματος CLAN (Computerized Language ANalysis) του CHILDES (Child Language Exchange System) για φοιτητές/τριες και διδάσκοντες του ΤΕΕΠΗ. Οργάνωση: Αλεξάνδρα Καρούσου, Προσκεκλημένη διδάσκουσα: Dr. Silvia Nieva, Universidad Complutense de Madrid, Σχολή Ψυχολογίας.

16 Ιουνίου 2015. Ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Ταυτότητα, πολιτειότητα και Μετανάστευση στην Ελλάδα». Η διοργάνωση έγινε στα πλαίσια του έργου «Μη επιστημονικοί και κοινωνικο-επιστημονικοί λόγοι πάνω στην ταυτότητα, τη μετανάστευση και την πολιτειότητα» που χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δράση Υποστήριξης για Εκπαίδευση και Επαγγελματική Εξέλιξη Ερευνητών (MARIE CURIE), Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2011-CIG. Η εκδήλωση διεξήχθη στη Θεσ/νίκη. (Αφίσα)

  

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου