Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Το Τμήμα

Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη

Το Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη λειτουργεί κυρίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. ∆ικαίωµα…

Μέλη Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Μέλη ΔΕΠ Αλεξάνδρα Καρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Μπρουσκέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αντώνιος Σαπουντζής, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ Νικόλαος Παπαδόπουλος

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών ιδρύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Π.Η. (225/26-01-2011) και της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Εργαστήριο…

Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Eργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2004 (ΦΕΚ 872/14/6/2004) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων,…

Επιτροπές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

1. Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τήρηση αρχείων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Παρακολούθηση αλλαγών, τροποποιήσεων και υλοποίησης προγράμματος διδασκομένων μαθημάτων Εισήγηση για…