Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Το Τμήμα

Σεμινάριο Επιστημονικής Γραφής – Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας κ Εκπαιδευτικών Πρακτικών

  Σεμινάριο: «Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» Συμμετέχοντες: Φοιτητές/τριες από όλα τα έτη προπτυχιακού επιπέδου Δηλώσεις Συμμετοχής: 21 Φεβρουαρίου- 6 Μαρτίου 2022 Ημέρα: Κάθε Δευτέρα 5:00- 7:00…

Ώρες Λειτουργίας – Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας κ Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Ώρες λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών   ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ 12.00-14.00 κ. Αθανασίου ΤΡΙΤΕΣ 12.00-14.00 κ.…

Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη

Το Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη λειτουργεί κυρίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. ∆ικαίωµα…

Μέλη Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Μέλη ΔΕΠ Αλεξάνδρα Καρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Μπρουσκέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αντώνιος Σαπουντζής, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ Νικόλαος Παπαδόπουλος

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών ιδρύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Π.Η. (225/26-01-2011) και της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Εργαστήριο…

Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Eργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2004 (ΦΕΚ 872/14/6/2004) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων,…