Μενού Κλείσιμο

Γενικές πληροφορίες και Χρήσιμα Έντυπα

Πτυχιακές Εργασίες: Γενικές Πληροφορίες

Στους φοιτητές/φοιτήτριες που εγγράφονται στο ∆΄ έτος σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά επιλογή των φοιτητών/τριών. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, όσες/όσοι επιλέξουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία απαλλάσσονται από ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα στο 7ο εξάμηνο σπουδών και δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.

Χρήσιμα έντυπα

Οι παραπομπές όπως και η βιβλιογραφία θα χρησιμοποιούν το πρότυπο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (American Psychological Association, APA).

Χρήσιμοι οδηγοί για APA Style