Μενού Κλείσιμο

Διδάσκοντες/ουσες με σύμβαση

Διδάσκοντες/ουσες με το ΠΔ 407/80

 

Διδάσκοντες/ουσες στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΒΜ

Ονοματεπώνυμο Θεματικό Πεδίο
Ιωάννα Βουλγαρίδου Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ανδρομάχη Μπούνα-Βαΐλα Κοινωνιολογία
Δήμητρα Σερακιώτη Γλωσσολογία