Μενού Κλείσιμο

Διδάσκοντες/ουσες με σύμβαση

Διδάσκοντες/ουσες με το ΠΔ 407/80

  • Κωνσταντίνος Βασιλειάδης
  • Νικόλαος Ζαρκάδης
  • Αγνή Καραγιάννη
  • Αικατερίνη Σαραφίδου

 

Διδάσκοντες/ουσες στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΒΜ

Ονοματεπώνυμο Θεματικό Πεδίο
Ιωάννα Βουλγαρίδου Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ανδρομάχη Μπούνα Κοινωνιολογία
Ελισάβετ-Ελένη Χατζηπαπά Γλωσσολογία