Μενού Κλείσιμο

Διδακτορικές Διατριβές Εργαστηρίου Πληροφορικής

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής εκπονούνται διδακτορικές διατριβές σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση.

 

Περατωθείσες Διατριβές

1) Τίτλος διατριβής: «Ενσωμάτωση Συνεργατικών Εργαλείων του Παγκοσμίου Ιστού σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: Aξιοποίηση του μοντέλου TPACK στο σχεδιασμό ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με Wiki».
Διδάκτορας: Νικόλαος Καριπίδης
Περάτωση διατριβής: Φθινόπωρο 2022

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:
Δημήτριος Πρέντζας (επιβλέπων)
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


 

Διατριβές που είναι σε εξέλιξη

1) Ευρύτερο πεδίο διατριβής: «Αξιοποίηση ΤΠΕ για την Υποστήριξη της Μάθησης των Μαθητών των Μεγαλύτερων Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου».

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:
Δημήτριος Πρέντζας (επιβλέπων)
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


 

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου