Μενού Κλείσιμο

Διδακτορικές Διατριβές Εργαστηρίου Πληροφορικής

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής εκπονούνται διδακτορικές διατριβές σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση.

 

Διατριβές που είναι σε εξέλιξη

1) Ευρύτερο πεδίο διατριβής: «Ενσωμάτωση Συνεργατικών Εργαλείων του Παγκοσμίου Ιστού σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα».
Έναρξη διατριβής: Νοέμβριος 2014.

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:
Δημήτριος Πρέντζας (επιβλέπων)
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


2) Ευρύτερο πεδίο διατριβής: «Αξιοποίηση ΤΠΕ για την Υποστήριξη της Μάθησης των Μαθητών των Μεγαλύτερων Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου».
Έναρξη διατριβής: Μάρτιος 2016.

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:
Δημήτριος Πρέντζας (επιβλέπων)
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


 

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου