Μενού Κλείσιμο

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει την κατανοµή των µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές µονάδες. Υποδεικνύει την επιστηµονικά λογική πορεία των σπουδών.