Μενού Κλείσιμο

Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη

Το Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη λειτουργεί κυρίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. ∆ικαίωµα δανεισµού έχουν οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί/µεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες και τα µέλη ∆.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.∆.Ι.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η.. Επίσης, δικαίωµα πρόσβασης στα υλικά και βιβλία, επιτόπου (χωρίς δικαίωµα δανεισµού), έχει κάθε µέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η λειτουργία του Γραφείου διέπεται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Κανονισμός λειτουργίας

 

Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ: Καλλιόπη Γόϊδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25510-30068


 

Τι διατίθεται
Βιβλία
1852
Περιοδικά
158 τεύχη
Παιχνίδια
593
Ρομποτάκια (Beebot, ποντικάκι)
2
Εκπαιδευτικά πακέτα
50
Steam
5

 

 

Τύποι παιχνιδιών που διατίθενται
Λογική
144
Μαθηματικά
71
Προανάγνωση
133
Χρόνος
38
Χώρος
45
Προγραφή
17
Αισθήσεις
18
Θέατρο
15
Ψυχοκινητική
66
Λογισμικά
13
CD
20
Μουσικά όργανα
13

 


Άλλες σελίδες για το Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδικής Βιβλιοθήκης