Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονικό Περιοδικό: «Έρευνα στην Εκπαίδευση»

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» εκδίδεται από τα μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών του Τμήματος. Το πρώτο τεύχος δημοσιεύθηκε το έτος 2013. Από το 2016 εντάχθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ.

Το περιεχόμενο του περιοδικού «Έρευνα στην Εκπαίδευση» περιλαμβάνει ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες με αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων. Τα άρθρα αξιολογούνται με το σύστημα «τυφλής – διπλής» αξιολόγησης.

Αρχική σελίδα περιοδικού: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre