Μενού Κλείσιμο

Συνοπτική Ιστορία του Τμήματος

Προτομή του Θεόδωρου Κάστανου στο προαύλιο της Σχολής
Προτομή του Θεόδωρου Κάστανου στο προαύλιο της Σχολής

Νόμος 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 87/16.7.1982 τ. Α): Προβλέφθηκε η ίδρυση Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 (παράγραφος 1). Δείτε το Σχετικό ΦΕΚ 

 

Προεδρικό Διάταγμα 320/83 «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»: Καθορίστηκαν τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δείτε το Σχετικό ΦΕΚ). Στο άρθρο 2 του διατάγματος αυτού αναφέρεται ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν ως ιδιαίτερη αποστολή:

  • Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
  • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
  • Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής,
  • Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει

 

Ακαδημαϊκό έτος 1987-88: Έναρξη λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (αρχική ονομασία του Τμήματος) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).

 

1992: Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών έγινε διοικητικά αυτόνοµο Τµήµα του Δ.Π.Θ.

 

1998 (ΦΕΚ 37/27.2.1998): Ίδρυση της Σχολής Επιστημών Αγωγής που περιλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Δείτε το Σχετικό ΦΕΚ

 

2002 (ΦΕΚ 114/24.5.2002 τ. Α): Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δείτε το Σχετικό ΦΕΚ

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Θητεία
∆ιονύσης Κλάδης  (τιμητικός τόμος) 27.05.1992 – 31.08.1996
Λουκία Μπεζέ

01.09.1996 – 31.08.2000 και

01.09.2002 – 31.08.2006

Θωμάς Βουγιουκλής 01.09.2000 – 13.12.2000
Βασιλική Κοντογιάννη 13.12.2000 – 31.08.2002
Παρασκευή Κουφάκη

01.09.2006 – 31.08.2010 και

16.11.2012 – 31.12.2012

Λέλα Γώγου 1.09.2010 – 15.11.2012
Γαλήνη Ρεκαλίδου

01.01.2013 – 31.08.2014 και

01.09.2016 – 31.08.2018

Αναστασία Δημητρίου 1.09.2014 – 31.08.2016
Δημήτριος Πρέντζας 01.09.2018 – 31.08.2022

 

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Προέδρου του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Θητεία
Λουκία Μπεζέ

27.05.1992 – 31.08.1996 και

13.12.2000 – 31.08.2002

∆ιονύσης Κλάδης 01.09.1996 – 03.04.1998
Ευάγγελος Ζούμας 01.09.1998 – 31.08.2000
Λέλα Γώγου 01.09.2002 – 31.08.2008
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης 01.09.2008 – 24.01.2011
Αναστασία Οικονομίδου 01.09.2016 – 31.08.2018
Μαρία Μουμουλίδου 01.09.2018 – 31.08.2020
Γεώργιος Μαυρομμάτης 01.09.2020 – 31.08.2022

 

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς: Σύντομη ιστορική διαδρομή