Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΜΣ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021