Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Άλκηστις Κατσανεβάκη, 2020)

«Ρομά» ή «Μουσουλμανάκια»; Θεωρήσεις μειονοτικών νηπίων και παιδαγωγικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία της Θράκης
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Άλκηστις Κατσανεβάκη

 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία κινείται στον ευρύτερο χώρο μελέτης τόσο της αναπαράστασης όσο και της διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της τυπικής δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρεί να καταγράψει, να μελετήσει και να ερμηνεύσει αρχικά τα σχήματα ετερο-προσδιορισμού που μοιάζουν να συγκροτούν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε νηπιαγωγεία της Θράκης για την εθνοπολιτισμική ταυτότητα μιας κατηγορίας νηπίων, εκείνης που φαίνεται, βάσει ταξικών κριτηρίων, να κατέχει το χαμηλότερο οικονομικό κεφάλαιο και status στην κοινωνικά ιεραρχημένη πυραμίδα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Βάσει των θεωρήσεων τους, εν συνεχεία, αναζητείται το πώς οι αναπαραστάσεις που συγκροτούν οι εκπαιδευτικοί για τους συγκεκριμένους μαθητές τους επηρεάζουν και τελικά συν-διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Η μελέτη βασίστηκε στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, το υλικό παράχθηκε μέσα από δέκα ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και την Κομοτηνή και η μέθοδος ανάλυσής των δεδομένων βασίστηκε στην θεμελιωμένη θεωρία. Η ανάλυση του υλικού ανέδειξε την επικράτηση του αφομοιωτικού μοντέλου εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό των νηπίων και κυρίως την μη ύπαρξη, στη σκέψη των εκπαιδευτικών, αναζήτησης και εφαρμογής εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων στα πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εργάζονται.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Γεώργιος Μαυρομμάτης (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Μαρία Μητσιάκη, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κατασκευή ταυτότητας, καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.