Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μυρσίνη Μαυρίδου, 2017)

Η κατασκευή του κοινωνικού φύλου στο παιδικό παιχνίδι. Μια εθνογραφική μελέτη σε χώρους παιχνιδιού στην περιοχή της Δράμας (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Μυρσίνη Μαυρίδου

 

Περίληψη:  Η παρούσα έρευνα μελετά τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το κοινωνικό φύλο κατά την παιδική ηλικία μέσω του έμφυλου παιχνιδιού. Η παιδική ηλικία προσεγγίστηκε ως κοινωνική και παράλληλα πολιτισμική κατασκευή και όχι ως κάτι καθολικό. Βέβαια, τόσο το παιχνίδι όσο και ο τρόπος που συγκροτείται το κοινωνικό φύλο δεν είναι δυο έννοιες πολιτισμικά ουδέτερες. Επομένως, κρίθηκε απαραίτητη η κατανόηση των πολιτισμικών συνθηκών που συντελούν στη δόμηση του κοινωνικού φύλου με τη βοήθεια της εθνογραφικής μελέτης. Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος για το παιχνίδι σε χώρους παιχνιδιού και το έμφυλο παιχνίδι, το οποίο προσεγγίζεται μέσω των θεωριών και αντιλήψεων περί κοινωνικού φύλου. Όσον αφορά την επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησα, έλαβε χώρα σε τέσσερα περιβάλλοντα παιχνιδιού, δυο παιδικές χαρές και δυο παιδότοπους στην πόλη της Δράμας από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 14 Απριλίου 2017. Επιπλέον εμπειρικά δεδομένα συλλέχθηκαν και με τη βοήθεια των ημι-δομημένων συνεντεύξεων με γονείς, υπεύθυνες παιδότοπων και υπεύθυνο δήμου για τις παιδικές χαρές. Τέλος, κατατίθενται τα συμπεράσματα της εθνογραφικής έρευνας, τα οποία συνδυάζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την επιτόπια παρατήρηση και τις συνεντεύξεις.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Βασίλειος Δαλκαβούκης (Επιβλέπων), Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Μαρία Μουμουλίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνικό φύλο, Παιδική ηλικία, Έμφυλο παιχνίδι
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10714