Μενού Κλείσιμο

Για πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Οδηγός επιβίωσης πρωτοετών φοιτητών ΔΠΘ


Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) για το τωρινό ακαδημαϊκό έτος


Οδηγός Σπουδών του Τ.Ε.Ε.Π.Η.


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων


Γενικά Στοιχεία για την Αλεξανδρούπολη


Γενικά Στοιχεία για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Σύνδεσμοι σημαντικών ηλεκτρονικών σελίδων:

α) Πλατφόρμα eClass (https://eclass.duth.gr) για ασύγχρονη υποστήριξη των μαθημάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε μάθημα (ανακοινώσεις διδασκόντων, σύνδεσμοι παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως μαθημάτων κ.ά.)

β) Ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) στην ιστοσελίδα https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

γ) Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην ιστοσελίδα https://students.duth.gr (στον ιστότοπο του Τμήματος ανακοινώνεται το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων).

δ) Ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr/students (οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος)

ε) Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) https://webmail.duth.gr/

στ) Υπηρεσία για αιτήσεις σίτισης και στέγασης https://estia.duth.gr


Τηλέφωνα Γραμματείας ΤΕΕΠΗ : 25510-30048 και 30110

Διεύθυνση e-mail Γραμματείας ΤΕΕΠΗ: secr@psed.duth.gr