Μενού Κλείσιμο

Ταυτότητα ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: Διάθρωση Προγράμματος Σπουδών

 

Ταυτότητα Διοίκηση /Διδάσκοντες Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Σπουδών Επικοινωνία

Από το χειμερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-20 ξεκίνησε να λειτουργεί το Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΠΗ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

∆ιευθύντρια Π.Μ.Σ.Αναστασία Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Π.Μ.Σ.: Γεώργιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία: Ζωή Δαλούκα – ΕΤΕΠ


ΦΕΚ Ίδρυσης / Λειτουργίας ΠΜΣ

ΦΕΚ 2603/04-07-2018 – Ίδρυση του ΠΜΣ

ΦΕΚ 3318/10.08.2018, τ. Β’ – Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ

ΦΕΚ 1154 Β’/08-04-2019 – Τροποποιήσεις ΠΜΣ


Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2020

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2019

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2017

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2016

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2015

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2014

 


Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ

Πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Ζωή Δαλούκα – ΕΤΕΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – ΤΕΕΠΗ

Νέα Χηλή 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510 30045

Fax:  25510 30050

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: zdalouka@psed.duth.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.psed.duth.gr /