Μενού Κλείσιμο

Οργάνωση Xώρων της Σχολής Επιστηµών Αγωγής

Το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στεγάζεται από κοινού µε το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σε τέσσερα κτίρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης.

Σχεδιάγραμμα των χώρων της Σχολής Επιστημών Αγωγής
Σχεδιάγραμμα των χώρων της Σχολής Επιστημών Αγωγής
Νέο Κτίριο – Βόρεια Πλευρά

1.ΚΤΙΡΙΟ Α΄ (Νέο Κτίριο)

Ισόγειο:           Γραμματεία, Κυλικείο*, Γραφεία Καθηγητών,

1ος όροφος:     Γραφεία Καθηγητών, Αίθουσα Συνεδριάσεων*

Υπόγειο:          Αίθουσα Θεμέλιο*

2.ΚΤΙΡΙΟ B΄ (Παλαιό Κτίριο)

Ισόγειο:           Βιβλιοθήκη*, Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γραφεία Καθηγητών

1ος όροφος:     Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη, Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Γραφεία Καθηγητών, Αίθουσες διδασκαλίας.

3.ΚΤΙΡΙΟ Γ΄

Ισόγειο:           Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή*, Εστιατόριο (για όλα τα Τμήματα του ΔΠΘ στην Αλεξ/πολη),

1ος όροφος:     Εργαστήριο Εικαστικών και Κατασκευής Παιδαγωγικού Υλικού*, Αίθουσα Βιωµατικών Εργαστηρίων Πρακτικής Κατάρτισης.

4.ΚΤΙΡΙΟ Δ’ (ΠΡΟΚΑΤ)

Αίθουσες διδασκαλίας*, Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού

 

* Σηµειώνονται οι χώροι που χρησιµοποιούνται από κοινού µε το Π.Τ..Ε.

 

 

 

 

Ισόγειο (Ανατολικός διάδρομος)

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής

Αποθήκη Γραμματείας

Σκάλες για τον 1ο όροφο