Μενού Κλείσιμο

Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. έχουν εγκρίνει Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΕΠΗ.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός περιλαμβάνει 23 άρθρα που αφορούν τα εξής:

 • τον Κανονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,
 • τις Επιτροπές του Τμήματος,
 • την αξιολόγηση μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,
 • τον Κανονισμό εξετάσεων και τη λογοκλοπή,
 • την Πρακτική Κατάρτιση,
 • το προσωπικό, τη διδασκαλία και την επικοινωνία με φοιτητές/τριες,
 • το πρόγραμμα Erasmus,
 • τις κατατακτήριες εξετάσεις,
 • τις Γενικές Συνελεύσεις,
 • τις μεταπτυχιακές σπουδές,
 • τις διδακτορικές σπουδές,
 • τη μεταδιδακτορική έρευνα,
 • τα Εργαστήρια του Τμήματος,
 • το Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού του Τμήματος,
 • φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, βραβεία,
 • την υποστήριξη φοιτητών/τριών ΑΜΕΑ,
 • τη διαφύλαξη της περιουσίας του Τμήματος,
 • θέματα εθιμοτυπικού χαρακτήρα,
 • τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος.