Μενού Κλείσιμο

ΠΜΣ που λειτούργησαν παλιότερα στο Τμήμα

∆ιατµηµατικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισµική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εµψυχωτών» (δέχονταν εισακτέους από 2003-04 έως 2007-08)

Το ∆∆ΠΜΣ «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» υλοποιήθηκε από το Τ.Ε.Ε.Π.Η. σε συνεργασία µε τον Τοµέα Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (ΦΠΨ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Το ∆∆ΠΜΣ εντάχθηκε στις δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ II (έως το 2008).

Το ∆∆ΠΜΣ λειτούργησε στην Αλεξανδρούπολη από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11. Δέχονταν εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-08. Σ’ αυτό εισάγονταν 25 Μεταπτυχιακοί/Μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες. Η φοίτηση ήταν υποχρεωτική, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαµήνων και οδηγούσε στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Παιδαγωγού σε µια από τις δύο κατευθύνσεις:

α) «Κοινωνική και Πολιτισµική Εκπαίδευση» και

β) «Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση».

 

∆ιευθύντρια:

Λούκια Μπεζέ, Καθηγήτρια Ψυχολογίας Τ.Ε.Ε.Π.Η. – ∆.Π.Θ.

Επιστηµονικά Υπεύθυνος από το ΦΠΨ – ΕΚΠΑ:

Ηλίας Μπεζεβέγκης, Καθηγητής Ψυχολογίας
Επιστηµονικά Υπεύθυνη από το ΤΕΠΑΕΣ-Π. Αιγαίου: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

Εσωτερικός Κανονισμός (2003-2005) (pdf)

Εσωτερικός Κανονισμός (2006-2008) (pdf)

Πρόγραμμα μαθημάτων 2003-06

 

1ο εξάμηνο (2003-04, 2004-05)
Κ1 – Επιστημολογία – Δεοντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης – Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασία δεδομένων
Κ2α – Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης – Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
Κ3 – Γνώση του παιδιού – Σχέση με τη γνώση
Α1 – Λαϊκός Πολιτισμός – Μειονοτικό φαινόμενο – Πολυπολιτισμικότητα και Δια-πολιτισμικότητα
Β1 – Από την πράξη στη σκέψη – Παραγωγική συλλογιστική
2ο εξάμηνο (2003-04, 2004-05)
Κ2β – Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης – Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
Κ4 – Προγράμματα τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας
Κ5 – Το παιδί και το παιχνίδι
Α2 – Προγράμματα αγωγής υγείας
Β2 – Μάθηση και γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές ιδιαιτερότητες
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Σεμινάρια
3ο εξάμηνο (2004-05, 2005-06)
Α3 – Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό και περιφερειακό) – Αειφόρος ανάπτυξη
Β3 – Γλώσσα – Αναγνωστικές εμψυχώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Διεξαγωγή
4ο εξάμηνο (2004-05, 2005-06)
Α4 – Ιδιότητα του πολίτη – Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ειρήνη
Α5 – Το παιδί και ο μύθος
Β4 – Το σώμα και ο χώρος
Β5 – Ψυχολογική επάρκεια και ψυχική ανθεκτικότητα: προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Εκπόνηση

 

Πρόγραμμα μαθημάτων 2006-08

 

1ο εξάμηνο (2006-07, 2007-08)
Κ1 – Πολιτισμοί, κουλτούρες και ταυτότητες
Κ2 – Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης – Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες
Κ3 – Το παιδί στο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον
Α1 – Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό και περιφερειακό)
Β1 – Διαγνωστική αξιολόγηση – Δυσκολίες κατά τη μάθηση – Συμβουλευτική προσέγγιση των γονέων
2ο εξάμηνο (2006-07, 2007-08)
Κ4 – Έκφραση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική – Η ζωγραφική και η μουσική ως εργαλείο εμψύχωσης
Κ5 – Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασία δεδομένων – Δεοντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης
Α2 – Ιδιότητα του πολίτη – Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ειρήνη
Α3 – Παιδική λογοτεχνία και λαϊκή αφηγηματολογία ως εργαλεία εμψύχωσης
Β2 – Ενίσχυση της μάθησης μέσω της κίνησης
Β3 – Ενισχυτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τα μαθηματικά – Αναγνωστικές εμψυχώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Σεμινάρια
3ο εξάμηνο (2007-08, 2008-09)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Διεξαγωγή
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Σεμινάρια
4ο εξάμηνο (2007-08, 2008-09)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Σεμινάρια
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Εκπόνηση

 

Διαγράμματα Μαθημάτων (pdf)