Μενού Κλείσιμο

Διπλωματικές Εργασίες του Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-πολιτισµική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εµψυχωτών»

Σελίδα υπό κατασκευή

 

Α/Α Τίτλος Φοιτητής/τρια Έτος
1 Διερεύνηση του βαθμού επίδρασης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η περίπτωση μαθητών ΣΤ τάξης δημοτικού σχολείου του Ν. Σερρών Ζ. Τζίνη 2008
2 Διερεύνηση των πεποιθήσεων τσιγγάνων μητέρων για την κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους: Η περίπτωση δύο οικισμών της Κομοτηνής Ε. Πεντέρη 2008
3 Συζητώντας για τα διαφημιστικά σποτς οικολογικού περιεχομένου. Έρευνα στηριζόμενη σε ομάδες εστίασης παιδιών και εφήβων, σε αστική και αγροτική περιοχή Μ. Πάνου 2010
4 Κριτήρια συγκρότησης ομάδων και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του/της νηπιαγωγού, στο πλαίσιο των οργανωμένων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο Ι. Μυτικοπούλου 2008
5 Η ατομική εμπειρία προσχολικής συμπληρωματικής φροντίδας ως παράγοντας διαμόρφωσης των στάσεων των νέων Ελληνίδων προς την προσχολική συμπληρωματική φροντίδα και τη γυναικεία απασχόληση Λ. Νικολάου 2010
6 Αναπαραστάσεις του κακού στο ελληνικό λαϊκό και σύγχρονο παραμύθι Μ. Λουκούμη 2008
7 Αναπαραστάσεις κοριτσιών στην σύγχρονη εικονογραφημένη παιδική λογοτεχνία Β. Μερεκούλια 2008
8 Η ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας, που ανήκουν σε οικογένειες με προβλήματα ψυχικής υγείας στον έναν από τους δύο γονείς Γ. Κουντουράς 2006
9 Καλλιέργεια της επικοινωνίας σε ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας, διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, μέσω της παρέμβασης εμψυχωτή Ο. Κατσιάνη 2006
10 Γονικές πρακτικές διαπαιδαγώγησης και αυτοεκτίμηση εφήβων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης Λ. Γεωργούση 2008
11 To “role playing game” ως μέσο επίτευξης συνεργασίας και ανάπτυξης κοινωνικών δομών Β. Τηλιακός 2007
12 Ο πολίτης που διαμορφώνεται μέσα από τη σύγχρονη εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Ε. Τζιώρα 2010
13 Διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπίων προσχολικής ηλικίας, που φοιτούν σε νηπιαγωγεία του νομού Ξάνθης, για την ατμοσφαιρική ρύπανση Π. Καλίτσης 2007
14 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ψυχοκινητικής ικανότητας και της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά νηπιακής ηλικίας Α. Ιωσηφίδης 2010
15 Αξιολόγηση επίδρασης προγράμματος εμψύχωσης με έμφαση στη δουλειά στην ανάπτυξη της κινητικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας απο διαφορετικές πολιτισμικές μονάδες Σ. Γκαζή 2006
16 Η αποτελεσματικότητα του ολοήμερου νηπιαγωγείου στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών που φοιτούν σε αυτό Ε. Μιχαλοπούλου 2008
17 Η καλλιέργεια αυτενέργειας παιδιών προσχολικής ηλικίας απο εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των οργανωμένων δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου Χ. Κουγιουρούκης 2007
18 Η αφαιρετική ικανότητα στη γλώσσα και τα μαθηματικά παιδιών προσχολικής ηλικίας Β. Ξανθοπούλου 2007
19 Προσδοκίες, αναμενόμενα εμπόδια και πεποιθήσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν. Κοτόγγονα 2008
20 Η επίδραση του μέσου αφήγησης στην κατανόηση αφηγηματικών κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας Π. Κογκέζου 2007
21 Διερεύνηση της ικανότητας των παιδιών να αναγνωρίζουν τις βασικές συγκινήσεις Α. Κογκετσίδου 2010
22 Η χρήση των υπολογιστών στη προσχολική εκπαίδευση με ή χωρίς καθοδήγηση εκπαιδευτικού Ε. Δράγκου 2007
23 Σύγκριση δύο εκπαιδευτικών λογισμικών (ενός ανοιχτού και ενός κλειστού τύπου) ως προς τη βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας παιδιών προσχολικής ηλικίας Κ.-Ε. Εγγλέζου 2008
24 Ικανότητα αντίληψης της χρονικής διάρκειας απο παιδιά προσχολικής ηλικίας σε καταστάσεις άμεσης και αποδεσμευμένης εμπειρίας Σ. Δουκαρή 2010
25 Ο τρόπος σχεδιασμού των γραμμάτων και η σχέση του με την ποιότητα γραφής Δ. Γιαννακάρα 2010
26 Ο ρόλος του τύπου αφήγησης – ανάγνωσης μιας ιστορίας στην κατανόησή της από παιδιά προσχολικής ηλικίας Π. Γκουρμάνου 2007
27 Περιβαλλοντικά θέματα και εκπαιδευτική πράξη στην προσχολική ηλικία Ζ. Γαρυφάλλου 2008
28 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Η τάξη μου» ως προς την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Δ. Τσίγκου 2007
29 Η χρήση της μουσικής από τους εκπαιδευτικούς στα νηπιαγωγεία Θ. Τσιακίρη 2010
30 Παιδί και μαθηματικά Ε. Σελίνη 2008
31 Η σχέση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με το γραπτό λόγο και ο ρόλος της οικογένειας σε ιδιότυπα γλωσσικά περιβάλλοντα Μ. Μήνογλου 2009
32 Στάση του σώματος και του χεριού κατά τη διάρκεια της γραφικής κίνησης παιδιών προσχολικής ηλικίας (5 – 6 ετών) και συσχέτιση με την ποιότητα γραφής τους Α. Κασάπη 2006
33 Η επίδραση της μορφής του παιχνιδιού-αντικειμένου στο κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι παιδιών προσχολικής ηλικίας Σ. Βουδηλάκη 2007