Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ιωάννα Οταπασίδου, 2018)

Ταυτότητες και ετερότητα για τους σημερινούς πρόσφυγες Πόντιους του ’22: Οι πρόσφυγες του Πόντου απέναντι στην εισαγωγή των σημερινών προσφυγόπουλων στο ελληνικό τυπικό σχολικό σύστημα
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ιωάννα Οταπασίδου

 

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα διερευνά στον λόγο των Ποντίων προσφύγων τα κριτήρια με τα οποία κατασκευάζουν τη δική τους κοινωνική ταυτότητα, καθώς και των σημερινών προσφύγων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχολιάσουν την εκπαιδευτική πολιτική που το ελληνικό κράτος εφαρμόζει σε σχέση με την εκπαίδευση μεταναστών. Η εισαγωγή των νεαρών προσφύγων στο ελληνικά σχολεία προκαλούσε συχνά τις αντιδράσεις των γονέων, οι οποίοι αντιτίθενται στην πολιτική που προαναφέρθηκε. Το υλικό της έρευνας προέκυψε από ημι-δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα έξι (16) άτομα ποντιακής προέλευσης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω της ανάλυσης λόγου. Η ανάλυση έδειξε ότι σύμφωνα με τον ελληνικό εθνικισμό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι Πόντιοι για την κατασκευή της δικής τους κοινωνικής ταυτότητας και των σημερινών προσφύγων είναι εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, η γλώσσα και η εθνική υπαγωγή. Σχολιάζουν λοιπόν την εισαγωγή των νεαρών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία βάσει αυτών των κριτηρίων, καθώς και κατά πόσο τα πληρούν για να δικαιούνται την αντίστοιχη εκπαίδευση.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Σαπουντζής (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνική ταυτότητα, Επιπολιτισμός, Μοντέλο εκπαίδευσης, Εθνικισμός, Στρατηγική ενσωμάτωσης, Ρατσισμός
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.