Μενού Κλείσιμο

Παράρτημα Διπλώματος

Κατά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα, οι φοιτήτριες/φοιτητές εκτός από το Πτυχίο τους παραλαμβάνουν και το Παράρτημα Διπλώματος. Το Παράρτημα Διπλώματος βάσει των προδιαγραφών του ECTS είναι ένα συνοδευτικό και επεξηγηματικό έγγραφο που περιγράφει το γενικότερο πλαίσιο των σπουδών κάθε πτυχιούχου. Εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τη λίστα των μαθημάτων που παρακολούθησε ο/η πτυχιούχος.

Παράρτημα διπλώματος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ελληνικά, αγγλικά).