Μενού Κλείσιμο

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες του Δ.Π.Θ. με ανάθεση

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αντώνιος Καμπάς Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Άννα Κλώθου Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Κουτσοκλένης Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Νικόλαος Μακρής Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Ιωάννης Μαυρίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Μόγιας Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Χαράλαμπος Σακονίδης Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Ασπασία Σερντάρη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.