Μενού Κλείσιμο

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες του Δ.Π.Θ. με ανάθεση

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αντώνιος Καμπάς Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Άννα Κλώθου Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Κουτσοκλένης Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Νικόλαος Μακρής Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Άγγελος Μάρκος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Μόγιας Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Χαράλαμπος Σακονίδης Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Ασπασία Σερντάρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.