Μενού Κλείσιμο

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες του Δ.Π.Θ. με ανάθεση

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αντώνιος Καμπάς Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Άννα Κλώθου Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Κόκκινος  Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Κουτσοκλένης Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Νικόλαος Μακρής Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Μόγιας Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Χαράλαμπος Σακονίδης Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
Ασπασία Σερντάρη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Τεκτονίδης Μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.