Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Νικολέτα Μαρτίνη, 2021)

Αποκωδικοποιώντας έμφυλα στερεότυπα μέσα στα κόμικς: Ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την αξιοποίηση των ιστοριών του Αστερίξ
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Νικολέτα Μαρτίνη

 

Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη διερεύνηση και ανάδειξη έμφυλων στερεοτύπων μέσα στα κόμικς του Αστερίξ καθώς και την ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσα από την αξιοποίησή του. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τα τριάντα τρία (33) πρώτα τεύχη της σειράς. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας ήταν η σημειωτική ανάλυση των κόμικς, η οποία θεωρείται μια από τις πιο σύγχρονες του είδους. Η παρουσίαση της ανάλυσης που αφορά τις γυναικείες αναπαραστάσεις μέσα στις ιστορίες, στηρίχθηκε πάνω σε ενδεικτικά παραδείγματα και βασίστηκε σε τέσσερις άξονες: 1) την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία των γυναικών μεταξύ τους αλλά και με τους άνδρες, 2) την εξωτερική εμφάνιση και τις κινήσεις τους, 3) τη θέση των γυναικών μέσα στα καρέ σε σκηνές δράσης και 4) το ρόλο των γυναικών, ως συνολικές παρουσίες, μέσα στην πλοκή της κάθε ιστορίας. Στη συνέχεια προτάθηκαν ενδεικτικές δραστηριότητες ενίσχυσης κριτικού γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Σοφία Ιακωβίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Έμφυλα Στερεότυπα, Κόμικς, Σημειωτική Ανάλυση Κόμικς, Κριτικός Γραμματισμός, Προσχολική Ηλικία, Δραστηριότητες Κριτικού Γραμματισμού
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2021
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.