Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Eργαστήριο Πληροφορικής θεσμοθετήθηκε το 2000 (ΦΕΚ 176/31/7/2000) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των ζητημάτων της Πληροφορικής στο πλαίσιο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Η Πληροφορική είναι μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή με σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών της Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελεί ενδιαφέρον ζήτημα αρκετών δεκαετιών. Τεχνολογίες της Πληροφορικής ενσωματώνονται και στην προσχολική εκπαίδευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

 

Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Υποστήριξη του διδακτικού έργου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου,
  • Ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση τεχνολογιών της Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
  • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής καθώς και σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση

 

Μέχρι και το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2008-09, Διευθύντρια του Εργαστηρίου ήταν η Καθηγήτρια του Τμήματος Χριστίνα Μεταξάκη. Έκτοτε, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Δημήτριος Πρέντζας.

 

Διεύθυνση Εργαστηρίου: Δημήτριος Πρέντζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ: Μαρία Χατζησάββα

 

Επικοινωνία

Δημήτριος Πρέντζας

Τηλέφωνο γραφείου: 25510-30086

Email: dprentza@psed.duth.gr

 

Μαρία Χατζησάββα

Τηλέφωνο γραφείου: 25510-30044

Email: mhat@psed.duth.gr

 

Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 25510-30078

 

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου