Μενού Κλείσιμο

Εκδόσεις του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Βιβλία που έχουν Συγγραφεί, Επιμεληθεί ή Μεταφρασθεί από Μέλη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των βιβλίων που έχουν συγγραφεί, επιμεληθεί ή μεταφρασθεί από μέλη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού στη διάρκεια της θητείας τους στο Τμήμα. Η λίστα αφορά: (α) εν ενεργεία μέλη του Εργαστηρίου, (β) αφυπηρετήσαντα μέλη του Εργαστηρίου και (γ) μέλη του Εργαστηρίου που μετακινήθηκαν σε άλλο Τμήμα. Το όνομα του σχετικού μέλους αναγράφεται με πλάγια γραφή.

 

Σ. Κανελλάκη (2000). Henri Wallon – Μια Θεωρία για την Ανάπτυξη του Ατόμου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

B.J. Wadsworth (2001). Η Θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη Γνωστική και τη Συναισθηματική Ανάπτυξη – Τα Θεμέλια του Κονστρουκτιβισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. (Μετάφραση: Σ. Κανελλάκη, Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Γιατρά).

Σ. Κανελλάκη (2004). Γνωστικές Διεργασίες – Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Απόφασης. Αθήνα: Ατραπός.

Ε. Σμιντ – Κιτσίκη (2005). Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία – Δοκίμιο πάνω στη Μεταβίβαση της Θεωρίας και της Πρακτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. (Μετάφραση: Σ. Κανελλάκη).

Μ. Λουμάκου, Π. Κορδούτης, E. Σαραφίδου (2001). Ερωτική επαφή και προφύλαξη – Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (1998). Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Περιεχόμενα βιβλίου)

Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (2002). Βία στο Σχολείο… Βία του Σχολείου… Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2η έκδοση.

Μ. Λουμάκου, Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (2006). Το Παιδί και τα Δικαιώματά του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

H. Lehalle, D. Mellier (2010). Ψυχολογία της Ανάπτυξης – Παιδική Ηλικία και Εφηβεία – Μαθήματα και Ασκήσεις (Επιμέλεια: Λ. Μπεζέ). Αθήνα: Πεδίο.

Β. Μπρουσκέλη, Β. Λουμάκου (2010). Παιδί και Γεγονότα Ζωής. Αθήνα: Gutenberg.

E.CMelhuishK. Petrogiannis (Επιμ.) (2006). Early Childhood Care and EducationInternational Perspectives. London: Routledge.

Ν. Μόρρις (2008). Ο Θαυμαστός Κόσμος του Βρέφους (Μετάφραση Κ. Πετρογιάννης). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

 

Λ. Μπεζέ, Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Σφυρόερα (2002). Πινακωτή 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία για την ανάγνωση και τη γραφή (για παιδιά 3-7 ετών).

Αφορά:
 • Την εξοικείωση με τους ήχους της ελληνικής γλώσσας,
 • Την ακουστική αντίληψη και διάκριση των φωνημάτων,
 • Την οπτική διάκριση των γραμμάτων,
 • Τη σωστή άρθρωση,
 • Την υποβοήθηση της διορθωτικής αγωγής και δυσλεξίας,
 • Τη διορθωτική φωνητική.
Απευθύνεται σε:
 • Γονείς,
 • Εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης,
 • Εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης,
 • Καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας,
 • Κλινικούς και σχολικούς ψυχολόγους,
 • Ειδικούς παιδαγωγούς,
 • Λογοθεραπευτές,
 • Ορθοφωνικούς
Περιεχόμενα:
 • 180 κάρτες με εικόνες και λέξεις
 • 36 ταινίες με οικογένειες ήχων
 • 60 καρβελάκια με τους ήχους
 • 8 πινακωτές
 • 20 παιχνίδια με τις οδηγίες τους
 • Τεύχος με οδηγίες για τους γονείς
 • Τεύχος για τους ειδικούς

 

Λ. Μπεζέ, Μ. Σφυρόερα (2007). Πινακωτή 2. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία για την ανάγνωση και τη γραφή (για παιδιά 5-9 ετών).

Αφορά:
 • Την εξοικείωση με τους ήχους της ελληνικής γλώσσας,
 • Την ακουστική αντίληψη και διάκριση των φωνημάτων,
 • Την οπτική διάκριση των γραμμάτων,
 • Τη σωστή άρθρωση,
 • Την υποβοήθηση της διορθωτικής αγωγής και δυσλεξίας,
 • Τη διορθωτική φωνητική.
Απευθύνεται σε:
 • Γονείς,
 • Εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης,
 • Εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης,
 • Καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας,
 • Κλινικούς και σχολικούς ψυχολόγους,
 • Ειδικούς παιδαγωγούς,
 • Λογοθεραπευτές,
 • Ορθοφωνικούς
Περιεχόμενα:
 • 180 κάρτες με εικόνες και λέξεις
 • 36 ταινίες με οικογένειες ήχων
 • 60 καρβελάκια με τους ήχους
 • 8 πινακωτές
 • 20 παιχνίδια με τις οδηγίες τους
 • Τεύχος με οδηγίες για τους γονείς
 • Τεύχος για τους ειδικούς

 

 

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου