Μενού Κλείσιμο

Επικοινωνία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ

Πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Ζωή Δαλούκα – ΕΤΕΠ

Νέα Χηλή 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510 30045

Fax:  25510 30050

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: zdalouka@psed.duth.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.psed.duth.gr /