Μενού Κλείσιμο

Μέλη Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο Γραφείου

Τηλέφωνο Γραφείου (εσωτ.)*

Διεύθυνση Ε-mail

Γιόλα Αθανασίου

25510-30005

77005

gathanas@psed.duth.gr

Καλλιόπη Γόϊδα

25510-30068

77068

pgoida@psed.duth.gr

Ζωή Δαλούκα

25510-30045

77045

zdalouka@psed.duth.gr

Νόπη Ξενιτίδου

25510-30015

77015

nxenitid@psed.duth.gr

Νίκος Παπαδόπουλος

25510-30041

77041

npapadop@psed.duth.gr

Μαρία Χατζησάββα

25510-30044

77044

mhat@psed.duth.gr

*Αφορά κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο του Δ.Π.Θ.