Μενού Κλείσιμο

Χρήσιμοι Οδηγοί

Το μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ κ. Μαρία Βεργέτη ετοίμασε ως μέλος της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ έναν Οδηγό για τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων (2017). Ο συγκεκριμένος Οδηγός είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ.

Η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ επίσης ετοίμασε έναν Οδηγό ενάντια στη λογοκλοπή (2018).

Για διευκόλυνση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων, τα αρχεία των Οδηγών είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο του Τμήματος.

Αρχείο του Οδηγού συγγραφής επιστημονικών κειμένων (ΔΠΘ)

Αρχείο του Οδηγού ενάντια στη λογοκλοπή (ΔΠΘ)