Μενού Κλείσιμο

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχει σε ενδιαφερόμενους ερευνητές τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Σχετικό αρχείο: