Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ελένη Στούρου, 2017)

Η εικόνα του ξένου στα ανθολόγια του δημοτικού (1987-2006): συγκριτική εξέταση σε σχέση με τις αλλαγές στα Α.Π.Σ. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ελένη Στούρου

 

Περίληψη:  Αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελούν τα εγχειρίδια του Ανθολογίου όλων των τάξεων του Δημοτικού από το 1987 έως σήμερα. Το θέμα που μελετάται είναι η εικόνα του «ξένου». Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα προβαίνει σε συγκριτική εξέταση της εικόνας του «ξένου», όπως αυτή εμφανίζεται στα παλιότερα (1987) και τα τωρινά (2006) εγχειρίδια, σε συνάρτηση με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. του 1982 και του 2003 αντίστοιχα. Το χρονικό αυτό διάστημα χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές και πολιτικές ζυμώσεις με άμεσο αντίκτυπο στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία αποτυπώνει την εικόνα που προσδίδει η κοινωνία στον ξένο του 21ου αιώνα. Η εργασία ξεκινά με μία μελέτη των εννοιών της ταυτότητας και της ετερότητας, καθώς και του ρόλου που έχει ο λόγος στη διαμόρφωσή τους. Ακολουθεί η εξέταση των σχολικών βιβλίων ως φορέας ιδεολογίας και των στερεοτύπων που περιλαμβάνουν τα κείμενα των Ανθολογίων για τον εθνικά «άλλον». Τελικός στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη, η μελέτη και ο σχολιασμός της εικόνας του εθνικά «ξένου» στα σχολικά εγχειρίδια του Ανθολογίου από το 1987 μέχρι σήμερα.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Σοφία Ιακωβίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Εθνική ταυτότητα, Ετερότητα, Εθνικά στερεότυπα, Σχολικά εγχειρίδια
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2017
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10620