Μενού Κλείσιμο

Συνέδρια, Συμπόσια

Συνέδρια και Συμπόσια που διοργανώθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή σε συνεργασία με το Τμήμα από το 1994

 1. Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» με θέμα: “Lesson Study: International Practices in Preschool and Primary Education”. Αλεξανδρούπολη, 8 Νοεμβρίου 2019.
 2. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2019 (συνδιοργάνωση με ΠΤΔΕ και ΕΛ.Ψ.Ε.).
 3. Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Ποιητική της Μάθησης για το Παιδί – Σχολικός Αναγκασμός ή Ελεύθερο Παιχνίδι». Αλεξανδρούπολη, 12-13 Μαΐου 2018.
 4. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017 (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε. και Κλάδο Κοινωνικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε.).
 5. Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Παιδική Ηλικία σε Ταραγμένους Καιρούς: Μετακινήσεις Παιδιών από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κατοχή και τον Εμφύλιο». Αλεξανδρούπολη, 5-7 Μαΐου 2017 (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε.). (πρόσκληση, πρόγραμμα)
 6. Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» με θέμα: “Lesson Study: a scientific meeting for exchanging views and exploring the model across Europe”. Αλεξανδρούπολη, 7-8 Μαρτίου 2017
 7. Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων». Αλεξανδρούπολη, 20-21 Μαΐου 2016.
 8. Συνέδριο: «Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολιτειότητα στη Σύγχρονη Ευρώπη». Αλεξανδρούπολη, 5 Δεκεμβρίου 2015.
 9. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ο.Μ.Ε.Ρ.-Δ.Π.Θ. «Εκπαιδεύοντας Πολίτες για ένα Αειφόρο Μέλλον. Ο Ρόλος της Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Εκπαίδευσης». Αλεξανδρούπολη, 16-18 Οκτωβρίου 2015 (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε. και ΟΜΕΡ).
 10. Επιστημονικό Συμπόσιο: Η Ελληνική Γλώσσα σε Πολύγλωσσα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Διδακτικές και Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις. Αλεξανδρούπολη, 31 Οκτωβρίου‐1 Νοεμβρίου 2014. (συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση και το Εργαστήριο Μελετών Αποδήμου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Ιωαννίνων)
 11. Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης «Βελτιώνοντας την Εκπαίδευση των Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε Περίοδο Κρίσης των Θεσμών: Προτάσεις, Εφαρμογές». Αλεξανδρούπολη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2013.
 12. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2013 (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε. και ΕΛ.Ψ.Ε.).
 13. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη 3-5 Δεκεμβρίου 2010. Πρακτικά (Εκδόσεις Επίκεντρο)
 14. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη, 27-30 Μαΐου 2010 (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε. και ΕΛ.Ψ.Ε.).
 15. Συνέδριο για τα Εικοσάχρονα του Τμήματος, 28-30 Μαρτίου, 2008.
 16. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Αλεξανδρούπολη, 23-25 Νοεμβρίου 2007 (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε.).
 17. Οι Μικρές Ομάδες στο Σχολείο. Παιδαγωγικές, Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις. Αλεξανδρούπολη, 4- 6 Μαΐου 2007.
 18. Η Παιδική ηλικία και οι Αναπαραστάσεις της στο Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο. Δημοτικό Θέατρο, Αλεξανδρούπολη, 21-23 Οκτωβρίου 2005. (Αφίσα-πρόσκληση, πρόγραμμα) [Πρακτικά (Εκδόσεις Αιγόκερος)]
 19. Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, «Η Γνωστική Ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της Νόησης» (συνδιοργάνωση Π.Τ.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε.Π.Η., ΕΛΨΕ). Αλεξανδρούπολη, 4-7 Νοεμβρίου 2004. (Πρόσκληση και αφίσα) [Πρακτικά (Τυπωθήτω)]
 20. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (συνδιοργάνωση Π.Τ.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε.Π.Η., Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος). Αλεξανδρούπολη, 28-30 Μαΐου 2004.
 21. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Ένας Αιώνας Επιστημονικής Ψυχολογίας: Έρευνα και Εφαρμογές». Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου 2001 (συνδιοργάνωση Τ.Ε.Ε.Π.Η., Π.Τ.Δ.Ε., ΕΛ.Ψ.Ε.).
 22. Συμπόσιο με θέμα «Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 10 Χρόνια Πορεία Υλοποίησης». Αλεξανδρούπολη, 10-12 Δεκεμβρίου 1999 (συνδιοργάνωση με Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων).
 23. 2ο Συμπόσιο Αξιοποίησης της Έρευνας: Δημιουργική Σκέψη και η Καλλιέργειά της μέσω της Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Αλεξανδρούπολη, 17 Μαϊου 1998.
 24. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο (με Διεθνή Συμμετοχή) με θέμα : AIDS: Ριψοκίνδυνη Συμπεριφορά και Πρόληψη. Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, Αλεξανδρούπολη, 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1997. (Πρόγραμμα)
 25. Συμπόσιο με θέμα «Η Εκπαίδευση ως Βασικός Παράγοντας Ομαλής Ένταξης των Παλιννοστούντων Ελληνοποντίων στην Ελλάδα» (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε.). Αλεξανδρούπολη, 7-8 Φεβρουαρίου 1997. (Αφίσα και πρόγραμμα).[Πρακτικά (Εκδόσεις Επίκεντρο, 1999)]
 26. 1ο Συμπόσιο Αξιοποίησης της Έρευνας με θέμα «Γνωστική Ψυχολογία. Ερευνητικά Δεδομένα και Δυνατότητες Εφαρμογής στην Εκπαίδευση». Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Αλεξανδρούπολη, 13-14 Δεκεμβρίου 1996. (Πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα)
 27. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντιμετώπισης της Σχολικής Αποτυχίας (συνδιοργάνωση με Υπουργείο Παιδείας και Ο.Ο.Σ.Α.). Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1996.
 28. Θρησκευτική Αγωγή στα Βαλκάνια. Αλεξανδρούπολη, 1995.
 29. Το Θρησκευτικό Αντικείμενο στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Αλεξανδρούπολη, 1994.
 30. Συνέδριο με θέμα «Από το Παραμύθι στα Κόμικς. Παράδοση και Νεοτερικότητα» (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Ιατρικής Ψυχολογίας του Δ.Π.Θ.). Αλεξανδρούπολη, 4-6 Νοεμβρίου 1994. (πρόγραμμα και αφίσα). [Πρακτικά (Εκδόσεις Οδυσσέας, 1996)εξώφυλλο].

Συνέδρια και Συμπόσια που διοργανώθηκαν από το Δ.Π.Θ. με την υποστήριξη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

 1. 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα: «Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες: Θεσμικό Πλαίσιο – Ο ρόλος και η συμβολή τους στην Εκπαίδευση», Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη, 9-11 Νοεμβρίου 1994.