Μενού Κλείσιμο

Κατατακτήριες εξετάσεις

Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι Πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών μπορούν να καταταγούν στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για απόκτηση πτυχίου του Τμήματος. Ανακοινώσεις σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Τμήματος.

Φοιτήτρια/Φοιτητής που εγγράφεται για φοίτηση στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να συνεννοηθεί με διδάσκοντες/διδάσκουσες του Τμήματος σχετικά με την αναγνώριση μαθημάτων που έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους φοίτησης υποβάλει στη Γραμματεία σχετικές αιτήσεις που έχουν συμπληρωθεί από διδάσκοντες/διδάσκουσες και αφορούν την αναγνώριση μαθημάτων.


Σχετικά αρχεία:


Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ΤΕΕΠΗ – 2022-23

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο ΤΕΕΠΗ 2022-23