Μενού Κλείσιμο

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» 

 

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ 2020-21 (pdf)