Μενού Κλείσιμο

Διπλωματικές Εργασίες του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

 

Α/Α Τίτλος Φοιτητής/τρια Έτος
1 Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη Περιβάλλοντος (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού), Γεωγραφία και Φυσική (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) Μ. Ναντσόπουλος 2017
2 Διερεύνηση των γνώσεων ενηλίκων σε ζητήματα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων Π. Μυλωνά 2018
3 Το φυσικό περιβάλλον στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Οικολογικά μηνύματα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Δ. Κίτσος 2018
4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών με θέμα την κλιματική αλλαγή Χ.Παπαδημητρίου 2018
5 Διερεύνηση του εννοιολογικού πεδίου εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για την κοινωνική διάσταση της αειφορίας Α. Πολύζου 2018
6 Το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης : Απόψεις πολιτών και μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ. Γεωργιάδου 2018
7 “Ούτε μια σταγόνα νερού στη θάλασσα”: Πολιτικές διαχείρισης του νερού στην Κύπρο κατά τον 20ό αιώνα και τα οικονομικά και κοινωνικά τους συμφραζόμενα Δ. Ζαννέτου 2018
8 Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τη μεσογειακή θαλάσσια ζωή για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Ε. Μαυρουδή 2018
9 Η ετοιμότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η περίπτωση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Π. Νέδου 2018
10 Η μεταβολή των αστικών συνηθειών των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης ως παράγοντας επαναδιαμόρφωσης του δομημένου αστικού τοπίου της οθωμανικής πρωτεύουσας στα τέλη του 19ου αιώνα: η περίπτωση της συνοικίας του Πέρα (Beyoğlu) Χ. Τσαπάνης 2018
11 Με ποιο τρόπο προβάλλονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχρονικά στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο (ηλεκτρονικές εφημερίδες) του Ν. Εύβοιας Μ. Αθανασούλα 2019
12 «Μίκρο» και «Μάκρο» προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Α. Αγγειοπλάστη 2019
13 Κοινωνική οικολογία και ελευθεριακός κοινοτισμός: Ο M. Bookchin και η άρθρωση μιας νέας οικολογικής σκέψης με πρακτική βλέψη Ε. Τσούρμας 2019
14 Αντιλήψεις των δύο φύλων για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον Β. Δανίδου 2019
15 Πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά ενός ελληνικού δήμου: H περίπτωση του δήμου Θερμαϊκού Ε. Νατσίδου 2019
16 Η οικολογική προοπτική της χαϊντεγκεριανής κατανόησης του αυθεντικού κατοικείν Δ. Νικολάου 2019
17 Αειφορικές στρατηγικές και δράσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το μοντέλο του αειφόρου σχολείου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Χ. Μπουτζιλούδη 2019
18 Η προσφυγική κρίση του 2016. Η εγκατάσταση των προσφύγων στον αστικό χώρο του Βόλου και η στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντί τους Μ. Χιώτη 2019
19 Ενεργειακές μεταβάσεις, ΑΠΕ και αειφορία: Η περίπτωση του δήμου Αλεξανδρούπολης Σ. Βεζυρτζή 2019
20 Διερεύνηση των απόψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, νηπιαγωγών και των βοηθών τους, ενός νηπιαγωγείου του δάσους της Δανίας ως προς την αειφορία και το αειφόρο σχολείο Κ. Ρακογιάννη 2020
21 Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού ζητήματος των αδέσποτων ζώων στα ελληνικά εικονογραφημένα παιδικά βιβλία των αρχών του 21ου αιώνα (2000-2017) και η συμβολή του στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής ηθικής Μ. Μουτζουρούνη 2020
22 Δημόσιος χώρος και gentrification: Το παράδειγμα της γειτονιάς Σβώλου στη Θεσσαλονίκη Σ. Αμπατζή 2020
23 Οι επιπτώσεις των προστατευόμενων περιοχών από την οπτική των τοπικών κοινοτήτων: Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Α. Δαράκου 2020
24 Πτυχές οικολογικής σκέψης στο έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου Σ. Μουχτάρης 2020
25 Αντικειμενική και υποκειμενική εκτίμηση του θορύβου σε χώρους εργασίας: Ηχορύπανση 20 έως 200 Hz Β. Χιτζης 2020
26 Η μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην ελληνική παιδική λογοτεχνία: Η περίπτωση της ρύπανσης των θαλασσών, το χρονικό διάστημα 2000-2018 Ε. Θεοδοσιάδου 2020
27 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτικές αναπηρίες στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης Σ. Κουκάτσικα 2020
28 Οι αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια Πόλη Θ.Ι. Αγιάσογλου 2020
29 Οι φυσικές καταστροφές και η επίδρασή τους στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Η περίπτωση του σεισμού της Θεσσαλονίκης το 1978 Α. Αργυροπούλου 2020
30 Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ε. Βαχτσιαβανου 2020
31 Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: Διερεύνηση των αντιλήψεων των πολιτών για τον υδροβιότοπο της περιοχής τους Μ. Δελλή 2020
32 Η συμβολή μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το Μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα στην απόκτηση γνώσεων και διαμόρφωση στάσεων μαθητών Στ’ Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης Γ.Καλομπρατσίδης 2020
33 Μελέτη εξέλιξης περιβαλλοντικού τοπίου. Η περίπτωση της πόλης της Πτολεμαϊδας Π. Κατσίκη 2020
34 Το οικολογικό αποτύπωμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η περίπτωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης Δ. Παπαδόπουλος 2020
35 Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών για την έννοια της βιοποικιλότητας και η προσέγγισή της στο νηπιαγωγείο Σ. Τσολακίδου 2020
36 Απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για τον επανασχεδιασμό της σχολικής αυλής στο πλαίσιο αειφορικών παρεμβάσεων: Μελέτη περίπτωσης Φ. Χαριτάκης 2020
37 Αντιλήψεις των φοιτητών/φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπισή της στην προοπτική της βιωσιμότητας Δ. Γκαϊτατζή 2021
38 Η συμβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ελληνικών μουσείων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στο νηπιαγωγείο Μ. Καραχρήστου 2021
39 Η απεικόνιση της αειφορίας στη νεοελληνική λογοτεχνία για εφήβους Α. Τζαμπαζλής 2021
40 Αειφορικά ζητήματα σε σύγχρονα βιβλία για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών Ξ. Μπουνταλάκη 2021
41 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ειδική αγωγή Κ. Αλεξανδρή 2021
42 Η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στα εκπαιδευτικά Προγράμματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κ. Ηλιάδου 2021
43 Αειφόρες δράσεις στο πρόγραμμα του Ελληνικού σχολείου Γ. Θεοδωρίδης 2021
44 Ελληνικές πόλεις και περιβαλλοντικό ζήτημα Χ. Μπακάλης 2021
45 Η ανάδειξη και η καλλιέργεια της φιλόστοργης σκέψης στη Φιλοσοφία για Παιδιά με τη χρήση τεχνικών του θεάτρου Α. Σαββαλάκη 2022
46 Αντιλήψεις Νηπιαγωγών σχετικά με το ζήτημα των περιβαλλοντικών ανισοτήτων και το ρόλο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του φαινομένου Ν. Σιριβιανού 2022