Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Κλεονίκη Ιλεμόσογλου, 2019)

Ο ισλαμικός φεμινισμός στα Δυτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ενδεικτικές αναφορές από άρθρα των: New York Times, The Guardian, Le Monde Diplomatique, BBC, Time.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Κλεονίκη Ιλεμόσογλου

 

Περίληψη:  Το θέμα της παρούσας έρευνας αφορά στον ισλαμικό φεμινισμό και πως αυτός παρουσιάζεται σε τέσσερις παγκόσμια αναγνωρισμένες εφημερίδες. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η έννοια του ισλαμικού φεμινισμού μέσα από την ιστορία του: πως και που γεννήθηκε, τις ρίζες του και πως εκφράζεται ανά τα χρόνια, που και από ποιους/ες . Οι λέξεις φεμινισμός και Ισλάμ φαίνονται αντίθετες. Ωστόσο, ο ισλαμικός φεμινισμός εντοπίζεται στο ίδιο περίπου βάθος χρόνου με τον Δυτικό, χωρίς όμως να πρόκειται για κάποια συνέχειά του. Αφού γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του όρου μέσα από το πρίσμα του δομισμού, η έρευνα θα στραφεί τόσο στα ΜΜΕ γενικά και ειδικότερα στις ηλεκτρονικές μορφές των εφημερίδων που προαναφέρθηκαν. Στόχος είναι να εντοπιστούν άρθρα με περιεχόμενο αναφερόμενο στον ισλαμικό φεμινισμό και να ερμηνευτούν με βάση τον τρόπο παρουσίασης, την τοποθέτηση τους απέναντι του και των ιδεολογιών που εγγράφονται.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Νικόλαος Παναγιώτου (Επιβλέπων), Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Φεμινισμός, Ισλάμ, Γυναίκα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Ηλεκτρονικές εφημερίδες
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2019
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.