Μενού Κλείσιμο

Ενδεικτικές Πρόσφατες Δημοσιεύσεις των Μελών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου (2015-2018):

Andreouli, E., Figgou, L., Kadianaki, I., Xenitidou, M. & Sapountzis, A. (2017). ‘Europe’ in Greece: Lay constructions of Europe in the context of Greek immigration debates. Journal of Community & Applied Social Psychology, 27 (2), 158-168.
Brouskeli, V. & Loumakou, E. (2017). Early childhood education students’ perspectives on the Greek economic crisis. Youth Voice Journal, 7, 1-24.
Brouskeli, V. & Sapountzis, A. (2017). Early childhood sexuality education: Future educators’ attitudes and considerations. Research in Education, 99(1), 56-68.
Brouskeli, V., Kaltsi, V., & Loumakou, M. (2018). Resilience and occupational well-being of secondary education teachers in Greece. Issues in Educational Research, 28 (1), 43-60.
Gilkey, P., Karousou, A., & López Ornat, S. (2017). Applications of model theory to the study of ‘soft’ universals in language. Mathematical Methods in the Applied Sciences, Special issue: Inverse Problems in Science and Engineering, 40 (17), 6096-6102.
Καρούσου, Α. (2015). H εκτίμηση της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης σε ελληνόφωνα παιδιά 2 και 3 ετών: στοιχεία για την σχέση της με την ανάπτυξη της γλώσσας. Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, 3, 117-135.
Καρούσου, Α. (2017). H γλωσσική αξιολόγηση κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία. Στο: Ο. Παληκαρά & Α. Ράλλη (επιμ.) Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα Παιδιά και τους Εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg
Καρούσου, Α., Κουτσιούκη, Μ. & Τριανταφυλλίδου, Α. (2015). Γρήγορη συμπτωματική μάθηση και παγίωση νέων λέξεων μέσω της αφήγησης ιστοριών σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5, 1-16.
Καρούσου, Α. & Νικολαΐδου, Κ. (2015). Οι γονείς ως πηγή πληροφοριών για την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους: μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΤΕΑ). Έρευνα στην Εκπαίδευση, 4, 30-53.
Κarousou, Α. & Petrogiannis, K. (2014/2017). Communication Development Report [CDR]: A parent report instrument for the early screening of communication and language development in Greek-speaking infants and toddlers. Ψυχολογία 21(4), 395-420.
López Ornat, S., Karousou, A., Gallego, C., Camero Fernández, R., & Martín L. (2018). Pupillary measures of the processing cost in an auditory novel-word memory maintenance task. Frontiers in Psychology, 9, 2248. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02248
Μοκαΐτη, Φ., Ρεκαλίδου, Γ., & Καρούσου, Α. (2017). Επιλεκτική Αλαλία στο σχολείο. Σχέσεις και αντιλήψεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο: μία μελέτη περίπτωσης. Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, 5(2), 27-64.
Μπρουσκέλη, Β. & Παπαδοπούλου, Ε. (2017). Στάσεις γονέων με παιδί προσχολικής ηλικίας για την προσαρμογή των παιδιών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 131-139. doi: http://dx.doi.org/10.12681/hjre.14072
Μπρουσκέλη, Β. (2017). Σεξουαλική αγωγή ανά τον κόσμο, με έμφαση στις ευρωπαϊκές χώρες, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: μία συστηματική ανασκόπηση. Έρευνα στην εκπαίδευση, 6(1), 214-227.
Σαπουντζής, Α., Μαυρομμάτης, Γ., Ντομπρίντεν, Τ., & Καρούσου, Α. (2015). Μοντέρνος Ρατσισμός και στάσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: μια συγχρονική έρευνα μεταξύ πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 4 (1), 195-223.
Sapountzis, A. & Papanikolaou, M. (2017). Multiculturalism and cultural diversity in discourse: Kindergarten teachers and primary schoolteachers talk about the Muslim minority in Thrace, Greece. Hellenic Journal of Psychology, 14 (3), 280-298.
Sapountzis, A. & Xenitidou, M. (2018). Criteria of citizenship and social inclusion in immigrants’ discourse in Greece. Qualitative Psychology, 5 (1), 155-171.
Sapountzis, A., & Vikka, K. (2015). Psychologization in talk and the perpetuation of racism in the context of the Greek school. Social Psychology of Education, 18 (2), 373-391.
Xenitidou, M. & Sapountzis A. (2018). Qualitative methodologies in the study of citizenship and migration: Introduction to the special issue. Qualitative Psychology. 5 (1), 77-84.
Xenitidou, M. & Sapountzis, A. (2018). Admissions of racism in discourse on migration in Greece: Beyond the norm against prejudice? European Journal of Social Psychology, 48 (6), 801-814.

   

Άλλες Σελίδες του Εργαστηρίου