Μενού Κλείσιμο

Συγγράμματα

Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να αποκτήσει ένα σύγγραμμα ανά μάθημα. Για κάθε μάθημα, προτείνονται τουλάχιστον δύο συγγράμματα από τον/την αντίστοιχο/η διδάσκοντα/ουσα και οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν το ένα από αυτά.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και μετέπειτα τα προτεινόμενα συγγράμματα των μαθημάτων είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος (http://eudoxus.gr/)

Ακολουθούν οι καταστάσεις συγγραμμάτων ανά ακαδημαϊκό έτος από το 2010-11 όπως είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία Εύδοξος:

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11