Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Κυριακή Τζιβάρα, 2019)

Όψεις του ‘εθνικού εαυτού’ και του ‘εθνικού άλλου’ σε δύο έργα της Πηνελόπης Δέλτα : «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου» και «Στα μυστικά του Βάλτου»
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Κυριακή Τζιβάρα

 

Περίληψη:  Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι όψεις του «εθνικού εαυτού» και του «εθνικού άλλου» σε δύο βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα, ενώ παράλληλα γίνεται η συγκριτική μελέτη των δύο αυτών έργων με την μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Αυτό που προσδοκάται από την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι να γίνει εμφανές πώς τελικά στην Παιδική λογοτεχνία προβάλλονται απεικονίσεις του «εθνικού εαυτού» και του «εθνικού Άλλου», καθώς η Πηνελόπη Δέλτα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της παιδικής λογοτεχνίας. Παράλληλα, ακόμη μία προσδοκία είναι να γίνει φανερό πώς η πολιτική και κοινωνική συγκυρία της εκάστοτε εποχής, επηρέασε την ιδεολογία της Πηνελόπης Δέλτα, ώστε μέσω της συγγραφής της, και πιο συγκεκριμένα των δύο αυτών λογοτεχνικών της έργων, η συγγραφέας να επιθυμεί να μεταδώσει κάποια μηνύματα ή ακόμη και να χειραγωγήσει το αναγνωστικό κοινό της. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να αποδειχθεί πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ιδεολογικού συστήματος της συγγραφέως και του πώς αντιλαμβάνεται τελικά την εθνική ταυτότητα. Τα αποτελέσματα που αναμένονται να εξαχθούν από τη συγκεκριμένη εργασία αφορούν τα κριτήρια με τα οποία προσδιόρισαν τελικά τα σύγχρονα έθνη την ταυτότητα τους και κατά πόσο τελικά η λογοτεχνία συνέβαλε στον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας. Παράλληλα, αναμένεται να προσδιοριστούν οι στόχοι τους οποίους είχε θέσει η Πηνελόπη Δέλτα, γράφοντας τα λογοτεχνικά της έργα. Κάτι ακόμη που θα γίνει αντιληπτό, είναι πώς το ιστορικό μυθιστόρημα φέρνει το παρελθόν στο προσκήνιο, έξω από τον ιστορικό του χρόνο και σε τι βοηθά αυτό. Και κάπως έτσι θα γίνει κατανοητή και η διαδικασία συγκρότησης και δημιουργίας της ελληνικής εθνικής ταυτότητας που επιχειρήθηκε από τα τέλη του 18ου αιώνα και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Θα γίνει κατανοητό πού βασίστηκε και με τι συνδέθηκε η συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και αν αυτά ήταν τελικά αυθαίρετα ή όχι. Η αναπροσαρμογή της ταυτότητας και η σχέση της με την ετερότητα είναι κάτι ακόμη που θα συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα, καθώς αυτές οι δύο έννοιες είναι στενά συνδεδεμένες. Και φυσικά, δε θα μπορεί να απουσιάζει από τα αποτελέσματα, ο στόχος της Πηνελόπης Δέλτα για την ηθική και πνευματική ανύψωση του έθνους μέσα από τα κείμενα της. Θα γίνει αντιληπτό από ποια στοιχεία διαπνέονται τα έργα της, ώστε να πετύχουν τον σκοπό τους, ο οποίος ήταν τελικά πολύπλευρος.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Σοφία Ιακωβίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Ίκαρος Μαντούβαλος, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδική Λογοτεχνία, Ιστορικό Μυθιστόρημα, Πηνελόπη Δέλτα, «Εθνικός εαυτός», «Εθνικός άλλος», Ταυτότητα, Ετερότητα, Έθνος, Ελληνική εθνική ταυτότητα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2019
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.