Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Θεανώ Γκιοβρέκη, 2018)

Ταυτοτικές αναζητήσεις μιας αρβανίτικης κοινότητας στη Θράκη. Η περίπτωση της Παραδημής.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Θεανώ Γκιοβρέκη

 

Περίληψη:  Οι Αρβανίτες κάτοικοι της Παραδημής ήρθαν στην περιοχή της σημερινής Ροδόπης το 1922 έχοντας ως αφετηρία το χωριό Αλτίν Τας της Ανατολικής Θράκης. Δηλώνουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού και ποτέ δεν ένιωσαν ότι ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα. Οι έννοιες που προσεγγίζονται στις παρακάτω σελίδες είναι αυτή της ταυτότητας, της ετερότητας, του έθνους και του εθνικισμού. Τα βασικά ερωτήματα της εργασίας είναι δύο. Το πρώτο ερώτημα εξετάζει σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί η αρβανίτικη ταυτότητα στη σύγχρονη κοινωνία, όπου παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Το δεύτερο ερώτημα στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των δασκάλων, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των δίγλωσσων μαθητών. Είναι γνωστό ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Όλοι, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ζητήματα διγλωσσίας.
Λέξεις κλειδιά:

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Ίκαρος Μαντούβαλος (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασίλειος Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Ταυτότητα, Διγλωσσία, Έθνος, Μειονότητα, Πολυπολιτισμικότητα
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.