Μενού Κλείσιμο

Διπλωματικές Εργασίες του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Α/Α Τίτλος Φοιτητής/τρια Έτος
1 Η χρήση των ΜΜΕ στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας: Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ι. Πατσάρας 2021
2 Το παιδικό βιβλίο ως μέσο ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης: Η προαγωγή της ενσυναίσθησης απέναντι στην ετερότητα, μέσα από τα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία Π. Λιαρούδη 2021
3 Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της μετανάστευσης και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών. Μια έρευνα στους ορεινούς μειονοτικούς οικισμούς του Νομού Ξάνθης Δ. Τριανταφυλλίδου 2021
4 Η κατασκευή της ταυτότητας και της εκπαίδευσης των τσιγγάνων μαθητών της Αλεξανδρούπολης στο λόγο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Εμμανουηλίδου 2021
5 Πρόγραμμα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης σε Δημοτικό Σχολείο με στόχο τη βελτίωση διαμαθητικών σχέσεων σε τάξη μεικτής εθνοπολιτισμικής σύνθεσης E. Μπέντη 2021
6 Η αναπαράσταση της αναπηρίας στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία X. Παράσχου 2021
7 Επιπολιτισμός στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία στους/στις μετανάστες/στριες δεύτερης γενιάς A. Σιδηροπούλου 2021
8 Ανάλυση αφηγηματικού λόγου στην πολύγλωσση και πολυπολιτισμική τάξη του δημοτικού σχολείου Γ. Τσερκεζίδου 2021
9 Μία συγκριτική μελέτη στάσεων τελειόφοιτων φοιτητών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον ρόλο των Μ.Μ.Ε στην αποτύπωση της εικόνας του πρόσφυγα Γ. Τσίγκα 2021
10 Στάσεις φιλολόγων σχετικά με τη χρήση της δημιουργικής γραφής ως τεχνικής για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη μικτή πολύγλωσση και πολυπολιτισμική τάξη Β. Τσιφτσής 2021