Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Eργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2004 (ΦΕΚ 872/14/6/2004) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία στη χώρα μας. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ολιστική διερεύνηση του περιβάλλοντος και των προβλημάτων που συνάδουν με αυτό, την ανάδειξη της επιστημονικής και κοινωνικής γνώσης. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση του ρόλου του σημερινού εκπαιδευτικού, που συμμετέχει στο έργο της εκπαίδευσης για τον προσδιορισμό της έννοιας της αειφορίας και την αγωγή του σημερινού μαθητή αλλά και την ενίσχυση των πολιτών για το χειρισμό κοινωνικών θεμάτων με επιστημονικές διαστάσεις όπως είναι τα περιβαλλοντικά θέματα.

Διεύθυνση Εργαστηρίου:

Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ: Νόπη Ξενιτίδου

 


 Επικοινωνία

Νόπη Ξενιτίδου

Τηλέφωνο γραφείου: 25510-30015

Email: nxenitid@psed.duth.gr

 

Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 25510-30069


Εκπαιδευτικό έργο

To Εργαστήριο υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των εξής προπτυχιακών μαθημάτων:

  • ∆ιδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστηµών στην Προσχολική Ηλικία (υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου)
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη (υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου)
  • Έννοιες Φυσικών Επιστηµών για την Προσχολική Ηλικία (μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου)
  • Περιβαλλοντικά Θέµατα και η ∆ιδασκαλία τους (μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου)

Το Εργαστήριο υποστήριξε τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία που δέχτηκε εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-28.


Συνέδρια-Ημερίδες-Διημερίδες

Το Εργαστήριο υποστήριξε τη διοργάνωση του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010).

Επιπλέον υποστήριξε τη διοργάνωση των εξής ημερίδων:


Εκπονηθείσες Διδακτορικές Διατριβές

  • Μαρία Βαρσαμά, «Ανάστροφος Σχεδιασμός Παραδοσιακών Προγραμμάτων: Παράδειγμα από τα Μαθήματα των Φυσικών Επιστημών για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Μαθητές Α’-Γ’ Τάξης Δημοτικού. Μια Προσέγγιση Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης», 2019. Επιβλέπουσα: Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια.
  • Ευγενία Δουλάμη, «Διερεύνηση των αντιλήψεων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετικά με τον ρόλο του σύγχρονου σχολείου στην προαγωγή της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία», 2020. Επιβλέπουσα: Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια.

Εκπονηθείσες Πτυχιακές Εργασίες
Με επιβλέπουσα την κ. Αναστασία Δημητρίου (πρώην Διευθύντρια του Εργαστηρίου) εκπονήθηκαν πτυχιακές εργασίες στα πεδία των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Πληροφορίες για τις σχετικές πτυχιακές εργασίες είναι διαθέσιμες εδώ.