Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Γενικές Πληροφορίες

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης:

  • Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μέσω των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και

  • Διδακτορικού διπλώματος μέσω του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 λειτουργεί στο Τμήμα το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα».

 

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που δε δέχονται πλέον νέους εισακτέους:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το ακαδημαϊκό 2010-11 είχε λειτουργήσει στο Τμήμα το Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-Πολιτισµική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εµψυχωτών» (δέχονταν εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-08).