Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Πρόσβαση και Εγκαταστάσεις

Οργάνωση Xώρων της Σχολής Επιστηµών Αγωγής

Το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στεγάζεται από κοινού µε το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σε τέσσερα κτίρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη…