Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ελένη Συμεωνίδου, 2018)

Οι ακαδημαϊκές επιλογές των τελειόφοιτων μαθητών στην Ελλάδα της κρίσης: Η κατασκευή του κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου σε σχέση με την ακαδημαϊκή πορεία
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Ελένη Συμεωνίδου

 

Περίληψη: Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις μαθητών της Γ΄ Λυκείου σχετικά με το κοινωνικό στάτους αλλά και τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα στοιχεία εκείνα στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη βάση ήταν το πώς και σε τι βαθμό ένα κοινωνικό φαινόμενο όπως η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις απόψεις των μαθητών και τι αντίκτυπο είχαν οι κοινωνικές αλλαγές σε κάποιες σταθερές αντιλήψεις όσον αφορά την κοινωνική ανισότητα, τα επαγγέλματα κύρους και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από είκοσι μαθητές/τριες από δύο Λύκεια που βρίσκονται στη περιοχή του Νομού Έβρου. Ως εργαλείο για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη και ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν, η θεματική ανάλυση. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μετά την απομαγνητοφώνηση του υλικού, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και πως οι επιλογές τους για το μέλλον στιγματίζονται από αυτήν.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αντώνιος Σαπουντζής (Επιβλέπων), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέλα Γώγου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική κρίση, Κοινωνικό στάτους, Εκπαίδευση, Επάγγελμα, Προσδοκίες
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2018
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.