Μενού Κλείσιμο

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής

Οι σχετικές ανάγκες του Τµήµατος καλύπτονται από την κοινή βιβλιοθήκη των δύο Τµηµάτων της Σχολής Επιστηµών της Αγωγής του ∆.Π.Θ., η οποία περιλαµβάνει:

  • Βιβλιοστάσιο

  • ∆ανειστικό Τµήµα

  • Τµήµα Περιοδικών

  • Τµήµα Υπολογιστών

  • Αναγνωστήριο, και

  • Χώρο οργάνωσης του υλικού

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. (http://lib.duth.gr/) δίδεται πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Online βάσεις δεδομένων, πρόσβαση στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ – HEALlink, υπηρεσία διαδανεισμού, κ.ά.).